Airpang

Alla inlägg under mars 2016

Av Johnny Ottosson - 31 mars 2016 20:00Fria ljuddämpare framöver?


  Snart på en bössa nära dig?


Förhandlingarna inom EU om det nya vapendirektivet löper nu vidare och det kan naturligtvis uppstå en del förändringar på grund av detta. Den första publikation som jag har hittat som berör saken är UK Shooting News som exempelvis berättar att semiautomaterna förefaller klara sig liksom att kommissionen numera rekommenderar att medlemsländerna ska undanta ljuddämpare för skjutvapen ifrån licenskrav. En mycket trevlig nyhet minsann. Mera om förändringarna kommer i ett mer fördjupande inlägg här i morgon.


Länk:  https://ukshootingnews.wordpress.com/2016/03/29/eugunban-latest-semi-auto-gun-ban-plan-has-been-dropped/

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 31 mars 2016 10:00Lagom är bäst!


  Skytte inomhus är en stor tillgång för den urbane luftvapenfantasten som skjuter året om..


På FB så fick jag i dagarna frågan varför jag inte skjuter mer med riktiga luftvapen och inte bara licensfria. Ett sådant påpekande öppnar naturligtvis dörrarna för en lång rad olika resonemang runt saken som sådan.


För min egen del så handlar det mycket om effektivitet - jag vill få ut mesta möjliga av minsta möjliga och det är överlag ett tankesätt som ofta kommer igen i många av mina olika val, både när det gäller fordon såväl som boende och liknande.


Så precis som att 70 km/h är en väl avvägd hastighet när man ställer energiförbrukning relativt restid så är 10 joule (eller strax därunder) en mycket bra kompromiss mellan räckvidd, skottverkan, ljudnivå, luftförbrukning och alla andra tänkbara variabler. Till detta så kommer också friheten som en bonus, ett licensfritt vapen är ett vapen med generösa förmåner som vanliga krutvapen inte alls åtnjuter när det handlar om skjutplatser, kostnadsbild och lagstiftning. Jämförelsen blir lite som mellan en elcykel och en moped och ni kan säkert gissa var jag står i en sådan valsituation.


Om jag nu skjuter 10 joule så får jag en räckvidd på kanske 25-30 meter utomhus och möjligtvis ytterligare tiotalet meter inomhus. Det kan naturligtvis låta kort men med handen på hjärtat – hur ofta har man möjlighet att regelbundet skjuta över längre avstånd än detta, året om?


Inte jag i alla fall.


Jag värderar nämligen att skjuta ofta och när jag vill, det betyder att en stor del av skyttet måste ske inomhus på grund av vårt stundtals bistra klimat. Nu är jag i lantbruksbranchen och jag tror att jag har bättre möjligheter att komma över stora ytor inomhus än vad som är fallet för gemene man, exempelvis då maskinhallar, silos och liknande. Trots detta så är det ytterst sällan som jag kan disponera uppvärmda inomhusytor på längre än trettiotalet meter på ett enkelt och smidigt sätt. En konsekvens av detta blir då att om jag ändå bara kan skjuta över 15-20-25 meter eller liknande så räcker 10 joule mer än väl, rent praktiskt.


  Det är över de stora fria ytorna som dagens potenta PCP kommer till sin rätt..


Tyvärr så blir man ofta drabbad av oförstående utomstående, främst då nybörjare till hobbyn, som undrar varför jag inte skjuter med de PCP som jag ju ändå har helt legalt på licens och med anslagsenergier uppåt 70 joule. En stor del av förklaringen är just ytorna, eller bristen på dessa. Att skjuta ett PCP med kaliber 25 och 70 joule på 15 meter känns lite som att köra en Ferrari inom ett parkeringshus. Visst skjuter jag gärna den typen av vapen också, förutsatt att jag tar mig tid att åka till en lämplig skjutplats där den här typen av vapen kommer till sin fulla rätt.


Det är jättekul att skjuta dunderbössa också, javisst – men inte varje dag och överallt. Den typen passar på de fria ytorna och de öppna vidderna där dess suveräna räckvidd kan utnyttjas maximalt. På sådana platser så kan jag leva med en högre ljudnivå, en dyrare ammunition och ett otympligare format. Där, men inte i vardagen.


Det jag vill göra är därför att uppmana alla som inte har ett bra vapen under 10 joule att skaffa eller pröva ett sådant. Den typen av vapen och den tillgängligheten till skyttet som dessa medger har ett stort värde som man lätt missar om man målar in sig i ett hörn med en vapengarderob som bara består av mer potenta vapen.


Less is more!ANNONS
Av Johnny Ottosson - 30 mars 2016 10:00Konsten att importera..


  Att få ett sådant brev kan vara mindre roligt eller rentav katastrofalt..


I dessa dagar av en allt mera tilltagande distanshandel via Internet så tror jag att de flesta entusiaster behärskar processen att beställa prylar online även från andra länder. Numera så är ju webshops och liknande synnerligen välutvecklade och de fungerar överlag avsevärt bättre än för 15 år sedan då jag själv började köpa luftvapenprylar från utlandet. Något som däremot har blivit sämre är toleransen hos myndigheterna för de importer som inte genomförs på ett 100% korrekt sätt.


Som alla säkert vet så är risken att få sina saker fast i tullen inte speciellt stor, i alla fall om man handlar inom EU, men faktum kvarstår – gör man inte rätt så kan konsekvenserna i värsta fall bli oproportionellt grava.


Det absolut viktigaste att hålla ordning på är att det vapen man avser att importera verkligen är tillståndsfritt och i vårt fall därmed under 10 joule anslagsenergi. Vikten av detta kan inte nog betonas! Något som däremot kan väcka frågetecken är vad som händer om vapnet importeras i delar, alltså i ett sådant skick att det inte kan avfyras.


Ett känt typexempel är Hatsans AT-serie där strypningen sitter i tuben. Skickar man tuben i en försändelse och resten av vapnet i en annan och vapnet fastnar – vad händer då? För att förstå logiken där i myndigheternas agerande så måste man tänka på att skjutvapen är inte tillåtna för civilt innehav och brukande i Sverige.


Thats it!


Det finns emellertid undantag - generella undantag (licensfria vapen) eller specifika undantag (vapenlicenser). Alltså – man får inte ha vapen som privatperson (och inte heller importera) om vapnet inte faller i någon av ovanstående kategorier undantag. Utgångsläget är alltså alltid att ett vapen är tillståndspliktigt, om man inte kan bevisa att så inte är fallet. Ska man importera ett vapen så måste man därmed endera ha en vapenlicens eller kunna styrka att vapnet är licensfritt. Om vapnet däremot inte är skjutbart, då är det svårt att bevisa dess licensfria status och det anses därmed sannolikt som tillståndspliktigt.


Det är alltså viktigt att vapnet man importerar är skjutbart och att det då vid en eventuell skjutning också klarar den licensfria gränsen. Är vapnet inte skjutbart eller ger över licensfri gräns så är det inte helt otroligt att man får ett åtal att vänta. Det luriga i sammanhanget är att många länder, oftast sådana som själva inte har licensgränser för luftvapen, tenderar att bagatellisera eller överse med de regler som gäller lokalt här i landet. Därför måste man vara vaken och själv bevaka hur situationen ser ut för den egna importen.


  Visst kan det vara frestande att spara pengar igenom att importera själv?


Slutligen, nu kommer alltid någon alltid att hävda att detta inte är något problem i verkligheten och att man inte ska måla f-n på väggen alternativt att tolkningen ovan är för stram och inte korrekt osv. Självfallet kan det vara så. Har jag fel i mitt resonemang så kan man i värsta fall förlora lite pengar på att köpa inom landet snarare än att privatimportera – trist men det kan man leva med.


Om jag däremot har rätt i resonemanget så blir konsekvenserna av en felaktig import på en sådan magnitud att man inte vill uppleva dem!


Visst, man kan mycket väl få ett ärende prövat och sedan bli friad och även om det är skönt att bli fri från anklagelser så är vägen och väntan dithän ingen dans på rosor. Sitter man misstänkt för ett vapenbrott så kan ordningsmakten skyddsomhänderta övriga licenspliktiga vapen medan utredningen pågår och detta är naturligtvis aldrig roligt. Den här typen av ärenden tenderar därtill att vara tämligen långdragna processer och det är kanske inte så roligt att ha sina licenser återkallade bortåt ett år även om man på sista raden blir friad. Summa summarum så tycker jag att man ska titta noga och resonera tydligt med säljaren innan man importerar ett vapen så att man vet att importen blir korrekt.


Att åka i tullen är ju lite som att bli träffad av blixten, risken är inte överhängande men om det trots allt sker så blir det inte roligt…

Av Johnny Ottosson - 29 mars 2016 21:00


AoA presenterar Compatto !


Ännu en trevlig video från AoA

Av Johnny Ottosson - 29 mars 2016 10:00


 

Kan Co2 vara något?

 

 

En del moderna Co2-vapen är riktigt sofistikerade


"Jag som frusen skytt, har efter över 45 år som intresserad "vapennisse" kommit fram till att CO2 vapen passar mig utmärkt. Men det är dåligt i Sverige med företag och enskilda som tycks tycka detta. Exempelvis Archer Airguns har mycket gällande QB familjen, men vill inte handla med Sverige pga regler. Var finns CO2 entusiasterna i Sverige? Ett säkert, ekonomiskt och spännande område."

 

Idag så fick jag en intressant fråga till frågelådan om ett drivmedel som de flesta känner till men som relativt få entusiaster faktiskt använder och i de fall då det faktiskt används så sker det oftast sporadiskt och med ett andra- eller tredjehandsvapen i sin arsenal.

 

Problemet med Co2 är nog främst vårt förhållande till HPA och PCP.

 

I Sverige så är det enkelt och förhållandevis billigt att äga och driva en dykflaska för tryckluft, vilket inte är fallet i många andra länder (typ USA). Vi kan köpa en ny dykflaska ny för 3000 kr och efter fem år så måste vi besiktiga den för runt en 5-600 kr samtidigt som man klassar om den för teknisk luft varvid den blir besiktningsfri under det kommande tio åren.

 

Vi får alltså problemfri luft för 15 år till ett pris av 3500-4000 kr. Att fylla är dessutom ofta enkelt och smidigt, själv fyller jag på Räddningstjänsten för 75 kr och får luft av bästa tänkbara kvalité från en halvmiljonkronors kompressor godkänd av arbetarskyddsstyrelsen för brandmännens eget andningbehov. Då jag mest skjuter med 10 joule så räcker fyllningen vanligtvis ett helt år. En Räddningstjänst finns i varje kommun över hela landet.

 

Tittar vi däremot i USA så måste man inspektera flaskan hos en fackman varje år (besiktning vart femte år), i Australien så måste man besikta varje år och i England så gäller vartannat år för besiktningen. I dessa länder så är det alltså dyrare och bökigare att äga en dykflaska.

 

Nästa problem i dessa länder är att hitta någonstans att fylla.

 

I England är detta inget bekymmer, det är trots allt en relativt liten ö med en stor kuststräcka som sällan ligger långt borta. Det finns gott om dykarshops om inte annat och infrastrukteren med luftvapenaffärer som ordnar fyllning är dessutom utbyggd på en helt annan nivå än i Sverige. Stora kontinenter däremot där det är långt till sjöar eller hav har av naturliga skäl sällan en lokal dykshop i stan och detta är mycket påtagligt i amerikanska delstater som Arizona och liknande. Samma princip gäller även Australien med den skillnaden att en stor del av befolkningen företrädelsevis bor runt kusterna snarare än i själva inlandet.

 

  En bekväm men dyr drivkälla.

 

Nästa bekymmer för Co2 är kostnaden för sin egen del. Kör man vanliga Co2-patroner så blir det lätt våldsamt dyrt, idag så får man räkna med minst 5 kronor per Co2-patron som kanske räcker till - i bästa fall - 50 skott. Kostnaden per skott landar alltså vid 10 öre per skott. Detta kanske lite låter mycket men räknar man med 5000 skott så är det en femhundring, samma mängd skott med ett PCP går på en tiondel i värsta fall. Nu kan man naturligtvis gå runt problemet igenom att bulkfylla ifrån exempelvis en brandsläckare för kolsyra men då måste en dylik tub anskaffas och fyllas externt vilket ger ungefär samma logistiska situation som för tryckluft.

 

Ännu ett problem är tempraturtåligheten hos Co2, eller rättare sagt bristen på denna..

 

En grav nackdel med Co2 är att trycket beror helt på temperaturen och vid +5 grader eller lägre så slutar i princip kolsyra att fungera som drivmedel i praktiken. Till skillnad ifrån exempelvis tryckluft så är trycket hos Co2 beroende på temperaturen och inte på gasens kompression. Lite enkelt så kan man säga att normalläget för kolsyra är 21 grader som referenstemperatur, högre eller lägre temperatur påverkar således trycket. Vid 21 grader så levererar kolsyran i en vanlig 12 grams Co2-patron 59 Bar.

 

Inuti patronen så finns det både flytande kolsyra och kolsyra i gasform. När man sedan släpper ut lite kolsyra, exempelvis vid en avfyrning, så sjunker trycket varvid en liten del flytande kolsyra omvandlas till gasformad kolsyra och då stiger trycket tillbaka till 59 Bar (om 21 grader fortfarande gäller). På detta sätt så är kolsyra "automatiskt" självregulerande, förutsatt att temperaturen är konstant. 

 

Ett bekymmer med kolsyra och den trevliga processen med stabilt tryck tack vare den automatiska övergången mellan flytande och gasformad kolsyra är att den processen också skapar kyla. Om man därför skjuter ett vapen drivet av kolsyra fort så kommer vapnet att kylas och då minskar utgångshastigheten eftersom kylan sänker trycket inuti patronen.

 

Som vi kan inse av ovanstående så är själva hårdvaran inuti ett Co2-vapen annorlunda än hos ett PCP.

 

  Crosman 2260 är ett uppskattat Co2-gevär som är populärt att bygga om till HPA.


 Visst finns det en snarlik ventil osv men dessa är dimensionerade på ett annat sätt. Kolsyremolekylen är förhållandevis stor och därför så är öppningstiden hos ventilen relativt lång. Skulle man fylla ett Co2-vapen med tryckluft (till 60 Bar) rakt av så skulle man bara få något enstaka skott innan trycket försvinner. En Co2-ventil självregulerar alltså inte som ett PCP eftersom det är drivmedlet självt som ska genomföra den uppgiften, vilket luft inte klarar av.

 

Man kan förvisso bygga om Co2-vapen till en form av "lågtrycks PCP", kallat HPA (High Pressure Air) men då tillsätter man en separat trycktank som matar vapnet med ett förutbestämt tryck (oftast 60 Bar). Samtidigt så brukar man ändra förtrycket på hammarfjädern så att ventilen snabbas upp för att kunna hantera den molekylärt mindre tryckluften.  

 

En annan egenhet är att då kolsyran är "långsammare" (eg vapnets ventil långsammare pga större molekylstorlek hos Co2) så kräver Co2-vapen längre pipor för att utveckla maximal effekt. En längre pipa gör alltså en större skillnad hos ett Co2-vapen jämfört med ett PCP. 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att Co2 är dyrt och temperaturkänsligt men bekvämt och tekniskt effektivt drivmedel för vapen som har låg till måttlig effekt. Värt att tänka på är att de första skotten från en ny Co2-patron alltid kommer att vara lite snabbare än återstående 95% av de tillgängliga skotten som alla kommer att vara utomordentligt jämna och fina. När sedan kolsyran tar slut så kommer hastigheten att sjunka väldigt abrupt jämfört med hos ett PCP. Skjuter man sedan snabbt så förlorar man utgångshastighet, väntar man lite så ökar den igen till den jämna nivån.

  Som drivkälla så tar Co2-patroner ganska liten plats, även om de är relativt stora varianter..

 

Ett kolsyrevapen kan vara en bra lösning för den som skjuter ganska lite eller sällan och som inte har något annat vapen som kräver tryckluft. Man bör vilja skjuta vid en hög och jämn omgivningstemperatur, helst inomhus, och man skjuter ett skott i taget med ett lugnt tempo. Effektmässigt sett så är lägre effekt bättre och max bör betraktas som 16 joule. 

 

I gengäld så får man en bekväm drivkälla som ger rekylfri prestanda på PCP-nivå för mycket låga investeringskostnader sett till vapnets inköpspris. Co2 är enkelt att transportera och tar liten plats inuti själva vapnet. Kolsyrevapen svarar ofta väldigt bra på ljuddämpning och kan bli väldigt tysta för diskret skytte. Likaså är de ofta enkla att meka med och väldigt pålitliga, förutsatt att man smörjer varje ny patron med lite olja vid insättandet.

 

Den som däremot skjuter mycket och som redan har ett eller flera PCP med tillhörande fyllstation liksom skjuter en hel del utomhus och kanske därtill önskar lite mera effekt utöver 10-15 joule då finns det inte så mycket att hämta hos ett Co2-vapen. Där blir ännu ett PCP ett bättre alternativ och nu så kan man ju faktiskt köpa fabriksnya PCP från 2500 kr och uppåt.

Av Johnny Ottosson - 28 mars 2016 18:15Luftgevär/pistoler, köp-sälj-byte


  Jag kan bara gratulera köparen till ett riktigt bra köp!


På FB så finns det en grupp som heter Luftgevär/pistoler, köp-sälj-byt och detta är en arena där många intressanta affärer äger rum. Att annonsera kostar inget och gruppen, som är sluten, har snart 2000 deltagare med uttalat luftvapenintresse.


Dagens fynd var den riktigt fina Feinwerkbau 300S som låg ute i två (2) minuter innan den såldes. Begärt pris för den fina och välfungerande bössan inklusive ett trevligt fodral etc var 1300 kr men köparen, som slog till direkt, erbjöd sig att betala 1500 kr och därtill frakten. Nu har han en kanonbössa att se fram emot att bekanta sig med under den kommande veckan.


Så, är ni sugna på något nyförvärv och inte är medlem i den här gruppen ännu så är det bara till att joina in och vänta på att det stora klippet ska uppenbara sig - jag har som admin sett flera riktigt fina affärer passera den senaste veckan och det kommer regelbundet ut spännande saker.

Av Johnny Ottosson - 28 mars 2016 13:00Mellanklassens mästare !


  Walther LGV Master betingar €360 vilket blir ca 4000 kr med frakt hit till Sverige.


I veckan så fick jag lite respons på vapenvalsförslagen i prisklassen upp till 2200 kr där jag framhåll Weihrauch HW30S. En läsare ville ha "något bättre" men inte betala vad en TX200 kostar, alltså 6450 kr i skrivande stund.


Med andra ord, finns det något riktigt bra mitt emellan?


Som jag tolkar funderingen så vill man komma en bra bit under TX200 men ändå få något som är väsentligen "mer" än en Weirhrauch HW30S, onämnt är dock vilken effekt man önskar på sitt vapen. Jag utgår därför att man tänker sig 10 eller 16 joule. Om vi ser på krassa pengar så bör en bra bit under 6500 kr vara någonstans runt 4000 kr. Den summan är klart mer än en HW30S, även med tuningkit, samtidigt som det är en bra bit under 6500 kr där TX-serien är det starka kortet.


Fokus blir därför ca 4000 kr som budget.


Vad är då "mera än HW30S"?


Ett mervärde kan naturligtvis vara många vitt skilda saker. Det kan exempelvis vara utförandet, finish, passning och kvalité liksom diverse finesser som inte återfinns i lägre prisklasser osv. En av de attribut som finns hos TX-serien och som alltid har uppskattats är de inre glidlagringar av syntetmaterial som ger en underbar skjutkänsla. Det är en typ av mervärde som man inte får rakt över disk hos exempelvis Weihrauch.


Ett vapen som jag därför skulle vilja rikta uppmärksamheten mot är Walter LGV som hamnar i prisklassen runt 4000 kr och som har en motsvarande typ av inbyggda glidlager för mekaniken. Nu kommer naturligtvis någon snabbt att påpeka det faktum att jag jämför priser på TX från Sverige med priser på Walter från Tyskland, i detta fall Hurricane vs Sportwaffen Schneider men det finns också en mycket god anledning till detta.


En TX är helt enkelt svår att hitta i Europa och köpa online eftersom många handlare i England inte gärna exporterar utomlands. Förr i tiden så kunde man ju enkelt handla från BAR men idag så har de isolerat sig vilket inte är fallet med handlarna i Tyskland. Nyckelordet i jämförelsen är alltså tillgänglighet. Det är enkelt att köpa från Hurricane, det är enkelt att köpa från Sportwaffen Schneider men det är svårt att hitta en TX någon annanstans. 


Om vi tittar på LGV som vapen sett så har den uppskattats hos entusiaster i alla länder, med det förbehållet att tidiga exemplar led av varierande barnsjukdomar. Den nuvarande produktionen förefaller ha lagt detta bakom sig och här kan man därför hitta att vapen med dokumenterat bra pipor (LW), ett bra avtryckarsystem som dessutom kan finslipas ytterligare med en eftermarknadsavtryckare, vi har också en jämn och fin mekanik och då inte minst tack vare glidlagren som eliminerar behovet av ett fristående tuningkit.


Personligen, om jag själv skulle köpa ett sådant vapen, så hade jag tagit bort de öppna riktmedlen och sedan skruvat fast en airstripper på gängan för ljuddämpare framtill. Den hade jag sedan inneslutit i ett shroudrör, även detta från FX Airguns med tillhörande raka gavlar. Detta hade maskerat en del av pipans längd och gett ett mer estetiskt tilltalande karbinutseende, ungefär som FX Airguns själva har gjort på sin T400-modell.

Av Johnny Ottosson - 27 mars 2016 10:00


 

Lite blandat med exempelvis nya Streamline


Teds rapport från IWA

 

En intressant video som alltid, notera speciellt Leshiy på slutet, en av de coolaste konstruktioner som jag har sett hittills. Vem sade att allt kul redan var uppfunnet? Roligt när konstruktörer tänker utanför ramarna..

Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se