Airpang

Alla inlägg under augusti 2014

Av Johnny Ottosson - 31 augusti 2014 12:30Resultaten av tävlingen i Fuxerna!Så, då har resultatlistan för gårdagens tävling ramlat ut och som vanligt så erbjuder den en hel del intressant läsning som stämmer till analys och eftertanke. Viktigt att betänka är förutsättningarna för tävlingen, nästan helt vindstilla väder inuti en relativt tät barrskog. På grund av detta så var utmaningen av sidvind i praktiken borta utan vinnare blev de som bemästrade avstånd och till viss del också stående skytte.


PCP 16J


Här använde toppskyttarna sina hightech kikarsikten och kunde på så sätt eliminera problemet med avståndsbedömningen, vilket syntes klart i resultattabellen. Bäste skytt sköt 29, andraplatsen 28 och tredjeplatsen också 28 poäng - av 30 möjliga! Nu vet jag inte var segraren missade men andrapristagaren missade på ett stående skytte så förmodligen så var det just det ståeende skyttet som fällde utslaget här. Resultaten talar tydligt för sig själva. Den som missar ett skott av dessa 30 har i praktiken skjutit bort sig ifrån segern och missar man fler än två skott så ryker en pallplats. Det är helt enkelt ett getingbo nuförtiden där toppskyttar tävlar med den bästa tänkbara utrustningen och hamnar då head on i trängseln däruppe. Samtliga sköt för övrigt Steyr med sikten av typen Falcon 50 och något annat är bara att glömma om man vill placera sig vettigt i den här klassen. I ingen annan klass märks det lika tydligt vilken uttalad materialsport som Field Target utgör. Totalt deltog 4 tävlanden och sämste man sköt 27 poäng!


PCP FP


I den stora klassen så gör vapnens överlägset högsta effekt och dito projektilbana att avståndsbedömningen inte heller är lika relevant. Korrekt inskjutet så räcker ett PCP på 45 joule för att man ska kunna hålla nästan exakt rakt på hela vägen över målens avståndsregister. Segraren sköt även här 29 poäng, följd av silverplats på 28 poäng och slutligen en eftersläntare på blott 25 poäng. Sex tävlande deltog i den här klassen.


PCP 10J


Min egen absoluta favoritklass. Här deltog 6 tävlanden och segraren tilldelades 28 poäng, andrapristagaren 26 poäng och tredjepristagaren 25 poäng. Själv fick jag 23 poäng med tävlingens säkerligen absolut lägsta förstoring.


Fjäderklasserna


Här för man en tämligen tynande tillvaro. För FP så fanns det en deltagare som segrade med 15 poäng, vilket också var klassens sämsta resultat. Ett tydligt exempel på en klass som har överlevt sig självt flera gånger om. Klassen för 16J mönstrade in dubbelt så många deltagare - 2 st. Bäst resultat blev 28 poäng och sämst 21 poäng. Segraren här anser jag gjorde tävlingens i särklass bästa prestation som imponerande med 28 poäng för en HW97k! Slutligen så har vi klassen för 10J som hade 3 deltagare - samtliga sköt FWB 300 och noterade 24, 23 och 19 poäng.


Fria klassen


Som vanligt så diskriminerades den fria klassen med färre antal mål men lockade ändå 6 stycken tävlanden. Man kan onekligen fundera på hur många fler man hade lyckats få in om klassen hade fått full legitimitet med samma antal mål som övriga klasser etc? Detta är - enligt mitt förmenande - en klass som man bör satsa på och premiera snarare än att diskriminera eftersom den utgör inkörsporten för sporten i sin helhet. Antalet deltagare talar för sig självt, precis lika många som PCP FP och PCP 16J, nog borde den här klassen förtjäna att behandlas bättre?


Till sist


Sammanfattningsvis så känns fjäderklassen som mer eller mindre döende. PCP-klasserna hade 16 startande där fjäderklasserna bara hade 6 stycken. Bortsett ifrån två stycken HW97k så var samtliga andra fjädervapen FWB-300. Borta är de dagar då vi såg tävlanden med BSA, Diana, Gamo eller Webley & Scott. Tre av de tävlande i fjäderklassen sköt enbart fjäder, resten hade fjäder som ett "backupvapen" för att få gå en runda till. Man kan alltså med visst fog påstå att fjäderklassen hade ett egenvärde för 3 tävlanden utav 20 st deltagare - 15%. Är det verkligen försvarbart att ha kvar fjäderklasserna i andra sammanhang än som fria klasser (sk "debutant")?


Mina egna reflektioner


Vi har nu en elitserie med duktiga toppskyttar vars utrustning snarare ligger närmare 30K än 10K. De tävlar frekvent och tar topplaceringarna sinsemellan. De är den selekta skaran vars kärna ytterst få kan komma in i utifrån, i alla fall med mindre än om de är i besittning av stor skjutvana och en synnerligen påkostad utrustning. Vapen och kikarsikte är tämligen likformade, man skjuter samma fabrikat och brukar bara mindre variationer i vald optik. Man har ett jämnt deltagarantal på 4-6 st vid varje tävling och totalt i landet så kanske vi har 10 skyttar som kvalificerar sig in i den här gruppen.


Den mer folkliga klassen på 45J vill främst förespråkare för 16J PCP avveckla då man anser att den inte är "riktig" Field Target samt riskerar att förstöra målen för de klenare vapnen. Jag förstår deras resonemang och delar slutsatsen runt problemen i fråga om målens välbefinnande och banläggarens problematik till att få en bana som fungerar för så vitt spridda effekter som 10-45 joule. På sikt så tror jag att alla tjänar på att den här klassen försvinner.


I framtiden så tror jag att vi skulle försöka få fram färre klasser med fler deltagare än dagens situation. I praktiken så ser jag tre framtida klasser; två fria klasser på 10J (utan skyttekort, tävlingslicens och liknande), alltså en för fjäder och en för PCP - samt en klass för PCP 16J med all formalia som här denna till. Man behöver inte göra det mer avancerat än så. Då har vi fungerande instegsklasser med full legitimitet samt en klass för elitserien som vill satsa och dessutom tävla utomlands. 


Jag noterar också att Fuxerna liksom Laxå har avskaffat tillämpningen av reglerna som stipulerade tidtagarur vid skyttet. Gott så. Ett bra steg i rätt riktning. När det gäller avgifterna så ska vi också tänka på att sänka trösklarna. Jag tycker att det borde vara en god idé att sänka startavgifterna för de fria klasserna, vilket vi kan kompensera igenom att höja dem för de andra klasserna - om det nu finns ett behov av att driva in pengar. En sådan differensiering tror jag att vår sport skulle tjäna gott på i längden.

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 30 augusti 2014 21:00Tävlingen i Fuxerna


  En välbesökt och synnerligen uppskattat tävling


Så har då årets nationella tävling i Fuxernas Skyttegille ägt rum. Trots ett betydligt sämre väder än tidigare påannonserat så blev uppslutningen rekordstor. Hela 25 stycken tävlande trotsade regnet och dök upp i skogen utanför Göta för Fuxernas första tävling i Field Target. Själv så är jag egentligen inte alls intresserad av just Field Target som tävlingsform men då det för närvarande är den enda tävlingsform som erbjuds på  rimligt nära håll så bevistade jag ändå tävlingen, vädret till trots.


Tävlingen blev inte bara välbesökt utan dessutom mycket uppskattat, ett synnerligen gott betyg åt främst ordförande Lasse som drev tävlingsprojektet med liv och lust - till dagens framgång.


Att det blev såpass välbesökt överraskade mig faktiskt. I synnerhet efter Laxås sporadiska deltagarantal och med bakgrund av att ytterst få (någon enstaka?) kom ifrån de stora klubbarna i söder, främst då Mörrum. Laxå hade ju färre deltagare på sin sommartävling, trots de absolut mest idealiska väderförhållanden som jag någonsin har upplevt på en tävlingsdag. När man seda anordnade RM så blev deltagarantalet minst lika uselt, trots att det (på pappret) borde vara en "större" tävling.


  Field Target är egentligen inte "min" gren men kul ändå..(foto: Lindfors)


En del av Fuxernas framgång tror jag ligger i att man har ett geografiskt sett bättre läge med bättre kommunikationer, inte minst kollektiva sådana. Flera deltagare anlände transporterade av tåg och buss vilket vanligtvis brukar vara ovanligt eller omöjligt till andra tävlingar. Sammalunda så har man riktigt bra faciliteter med en ordentlig klubbstuga och gott om plats under tak, något som blev påtagligt inte minst under dagens regntävling. Slutligen så finns det en riktigt bra och naturskön terräng där man kan göra fina, variationsrika och utmanande banor. Utan att ha besökt Mörrum så skulle jag nog vilja påstå att Fuxerna har de absolut bästa förutsättningarna för att göra riktigt fina banor.


En av de andra reflektioner som jag gjorde under tävlingsdagens gång var också värdet av ett bra kikarsikte, eller egentligen ett kikarsikte med riktigt bra och korrekt möjlighet för avståndsbedömning. Eftersom tävlingen helt ägde rum i relativt tät barrskog så var vinden absolut inget problem, vilket annars brukar vara fallet både i Onsala och Laxå. Istället så var två saker avgörande för framgång, dels att bemästra stående skytte samt dels att kunna få fram ett korrekt skottavstånd för respektive mål.


  Mitt eget vapen för dagen var klart mera ämnat åt HFT än åt FT..


Flera deltagare fick möjlighet att se hur ett riktigt bra sikte (Sightron) kan användas eftersom en handlare besökte tävlingen och välvilligt demonstrade sitt sikte för intresserade. Vill man nå framgång i Field Target så är ett bra kikarsikte ett absolut måste! Field Target är inte Hunter Field Target utan i en betydligt större utsträckning en materialsport där det i praktiken helt saknas krav på skyttens förmåga att själv bedömma avstånd. Det väsentliga är istället att vara i besittning av en tillräckligt kompetent hårdvara som klarar av den uppgiften.


Själva vapnet är i relativt perspektiv av en mer underordnad betydelse. En vanlig simpel Typhoon som utrustas med ett riktigt bra sikte är en klart mer potent setup än en ett premiumvapen på femsiffrig nivå som har ett 2000 kr-sikte monterat. Om man däremot känner till avståndet eller har någon med sig som har ett bra sikte och kan berätta avståndet så spelar ens eget kikarsikte mindre roll, då är inte förstoringsgraden i sig självt viktig.


  Feinwerkbau 300 dominerar totalt fjäderklassen på 10 och 16 joule..


Detta då i klasserna för 10- och 16 joule. Skjuter man 45 joule så är avståndsbedömningen inte alls lika viktig. Är siktet bara korrekt inskjutet så behöver skytten bara hålla stumt och låta vapnet damma på - målen faller som furor. Ska sanningen fram så krävs det inte alltid ens att man träffar träffzonen, blotta anslagskraften med dito vibrationer fäller målen ibland. I dagens tävling så var dock inte den här klassen lika förkrossande dominant som vanligt eftersom det inte var någon nämnvärd vind samtidigt som man hade en hel del luriga mål som krävde stående skytte samt dessutom var försedda med begränsade träffzoner. Här är det lätt hänt att man skjuter bort sig, helt oavsett vapen och kikarsikte - mycket bra!


  En del stationer hade spektakulära och underhållande målplaceringar..


Dagens tävling styrker därför mina tre teser som jag har torgfört ganska länge nu; 1) Klassen för 45J har inget med Field Target att göra samt 2) semirekyla fjädervapen (typ FWB300 etc) ska gå mot PCP, inte mot riktigt fjäderluftvapen liksom att 3) Field Target är en mer materialberoende skytteform än vad många tror och detta gäller i högsta grad när det kommer till kikarsikte.


I morgon kommer en genomgång av resultatlistan, förutsatt att den har hunnit komma ut då.

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 28 augusti 2014 10:00 

Dags för inskjutning!


  Inskjutet inför tävlingen på lördagen.


Idag så passade jag på att utnyttja det underbara och vindstilla sensommarvädret för att skjuta in ordentligt inför lördagens tävling på hemmaplan. Som synes så har jag valt 25 meter som inskjutningsavstånd och får därför en första zero på 10 meter. Därefter så stiger träffbilden för att toppa på 15 till 25 meter och hamna rakt på vid inskjutningsavståndet. Vid 30 meter så har träffbilden fallit lite men vid 35 meter så faller det ordentligt.


Från och med 35 meter så måste jag alltså klicka upp. Därför så har jag mappat upp 35, 40, 45 och 50 meter.


  Projektilbanan plottad efter träffbilden ovan..


Av projektilbanan så kan man notera att jag har mariginal även för lite lägre hastighet, vilket ju uppstår i början och slutet av effektkurvan. Tyvärr så räcker inte utgångshastigheten för en primär träffpunkt på 30 meter, hade jag haft detta så hade jag endera ramlat över 10 joule eller fått ett bredare "fönster" för kurvan ovan. 


I nuläget så ligger jag inom 2.00 cm höjdskillnad hela vägen mellan 9 till 29 meter.

Av Johnny Ottosson - 27 augusti 2014 20:30Om Fuxerna och den kommande tävlingen i tryckt form..


  Det gäller att synas för att finnas..


I Lilla Edets lokalblaska så finns det nu en sida att läsa om Fuxerna Skyttegille samt den kommande tävlingen på lördag. Förhoppningsvis så innebär detta ännu fler besökare och kanske dessutom några nytillkommna nyfikna som vill bekanta sig med vår skytteform. Av Johnny Ottosson - 27 augusti 2014 06:00 

FX Airguns NO Limit


  Det nya kikarsiktesfästet från FX Airguns - NO Limit


Som de flesta vet ju så tillverkar FX Airguns ett eget kikarsiktesfäste efter en lite ovanlig typ. När detta fäste kom för ett par månader sedan så hyllade man framförallt dess möjlighet att erbjuda ett större spann för justering av kikarsiktet i höjdled eftersom själva fästet är justerbart i höjd, till skillnad från vad som är brukligt på konventionella kikarsiktesringar.


Vad många då inte insåg är att konstruktionen, liksom är fallet med många av de tekniska lösningar som FX Airguns har presenterat igenom åren, också har andra finesser - vilka inte är lika uppenbara vid ett första påseende.


Basdelarna som sitter direkt på kilbasen. 


En av dessa mervärden är att fästet också fungerar utmärkt som en take-downlösning. Man kan alltså enkelt (två skruvar) ta loss och dela på fästet för att underlätta såväl transport som förvaring av vapnet utan kikarsiktet påsatt och detta på ett helt pålitligt repetativt sätt.


Som ni vet och ser av bilderna så består varje del av en över- och en underdel. Underdelen sitter klämd över kilbasen på sedvanligt sätt enär den övre delen, som håller kikarsiktestuben, sätts fast i den undre delen med en skruv. De avlånga hålen i den övre delen tillåter då kikarsiktesfästet att justeras i höjdled men om man har ett givet läget på densamma, exempelvis högst upp eller högst ner, så har jag funnit fästet helt repetativt för take-downbruk.


  Closeup på en av de övre delarna på varje ring som sitter ner mot basdelarna.


För många användare så är möjligheten att snabbt, pålitligt, enkelt och smidigt kunna ta av och på kikarsiktet en enorm tillgång. Som många känner till så är vapenskåp i allmänhet förbluffande grunda och inte byggda för dagens moderna vapenkombinationer som regelmässigt innehåller vapen som har stora kikarsikten med tillhörande krav på frigångshöjd bakåt i skåpet. Tar man däremot av kikarsiktet så försvinner detta problem helt.


Samma sak gäller när en skrymmande vapenkombination ska ner i en för låg (trång) vapenkoffert. Även här är det synnerligen smidigt att ta loss kikarsiktet och placera detta, exempelvis som i mitt fall, under den långa pipan och framför vapnets tub. En sådan packning ger ett betydligt bättre utnyttjande av utrymmet i kofferten samtidigt som man skapar mera "luft" runt vapnet och siktet vilket i sin tur ger bättre marginaler för hårdhänt behandling, till exempel om man skulle råka tappa kofferten.


Jag har nu prövat NO Limit under ett par månader och är mycket nöjd.. 


Finns det inga nackdelar då? Jo, förutom de som förrut har nämnts i mina tidigare inlägg om NO Limit, om bristen på graderingar för höjdinställningsmöjligheten samt att klackarna på nederdelen inte tillåter en automatisk centrering av tubhållarringen (typ som BKL), så hade någon form av smäcker "vingmutter" typ Leupold QRW varit värdefull för att understödja take-downfunktionen.


Prismässigt sett så ligger dessa fästen på 520 kr i skrivande stund, vilket är något under BKL och ungefär en hundralapp över "vanliga" fästen som B-Square och Sportsmatch. En mycket måttligt summa som jag tycker gott och väl motiveras av FX NO Limits ökade funktionalitet.


FX NO Limit saluförs av Hurricane i Vittsjö 0451-91090, som lagerhåller dem både för 25 och 30 mm kikarsiktestuber. Ett bra köp som rekommenderas varmt!

Av Johnny Ottosson - 26 augusti 2014 06:00Dags för lite kaliber 25


  Omväxling förnöjer och kaliber 25 kommer mest till sin rätt på bana, även en kort sådan.


Idag så blev det dags att rasta Elite lite på banan. Tyvärr så är banan "bara" 50 meter eftersom den är skapad med tanke på krutskytte med 22LR men ändå. Eftersom jag inte har skjuit med Elite på ett tag så började jag med tio skott igenom krongrafen för att se så att allt var oförändrat sedan sist, vilket det också var. Resultatet blev ett snitt på dessa skott vid 922 fps med King, eller ca 48 fpe (65 joule). Baserat på detta så blev projektilbanan beräknad till följande:


Titta, titta - en metrisk graf till och med..


Som man kan se på grafen ovan så ska det skilja ungefär 3 cm på träffläget mellan 40 och 50 meter och det är just i den här regionen som skillnaden är som mest markant mellan ett vapen med effekt som detta och "vanliga" luftgevär med lägre effekt på 10-16 joule.


Första tavlan blev dock 50 meter med två skott på varje målbild. Detta eftersom det är svårt att i efterhand analysera träffarna med kaliber 25 om man träffar med ett helt kluster träffar, kanske 10 st, på en och samma plats. Det tenderar alltså att bara bli ett enda hål och då har man svårt att se exakt vilken träff som har tagit var.


Även här så verkade allt vara som det ska..


När detta var gjort så prövade jag att se om grafens uppgifter ovan också stämde med verkligheten. Resultetet ser vi på tavlan nedan. Här är fem skott skjutna på 50 meter med riktpunkten ställd tio klick ner (mot 40 meter). Så med 40 meter som zero så träffar man enligt följande på 50 meter:


Minsann..tre centimeter som ChAirGun uppger var nog inte så tokigt..


Nu blev det inte så särskilt mycket mera skjutet denna kväll. Dels ösregnade det och dels så hade jag inte speciellt mycket luft kvar i tuben. Jag har precis omdisponerat mina flasktuber och nu kör jag med 400 cc på Elite. Där har jag två stycken tuber så jag kan byta mellan dessa i fält och därmed få 2 x 60 skott (inom 15 fps, från 235 Bar). Därtill så har jag min 500 cc flasktub "fri" att använda som backup med hjälp av dess fyllkit. Då kan den agera reservluft både för Elite (+ 80 skott) eller till Challengern (+ 250 skott). Att kunna skjuta lite drygt 200 skott med över 60 joule och kaliber 25 utan att behöva ta med handpump (hemska tanke!) eller en tung dykarflaska är väldigt befriande. Bara att ta kofferten med sig och där finns allt som behövs även för en intensiv kvälls skytte.


        Stor och liten..


Nu rycker hösten fram med stormsteg och inför den här perioden så kommer jag att köra Elite utomhus på banan när det (förhoppningsvis) uppstår några underbara indiansommardagar i takt med att löven gulnar. Challengern kommer förmodligen att användas mest inomhus, på avstånd runt trettiotalet meter.


Närmast av allt står dock hemmatävlingen på Fuxerna 30/8 och som en läsare påpekade, varför så finns anmälningsformuläret bara på en "sluten" arena på luftvapenforumet som bara inloggade besökare kan komma åt?


Bra fråga faktiskt?


Dock så jag tar mig även friheten att lägga ut den här också:


Länk: https://docs.google.com/document/d/1ZApfDo3vI_H_yeD4CDxND32X7VLelO1AYkdz3ncwc2Q/pub


Väl mött där, allesammans!

Av Johnny Ottosson - 24 augusti 2014 21:00 

Fuxernas tävling 2014


Banan är nu redo - ni kommer väl? Nu närmar sig tävlingsdagen lördagen 30/8 med stormsteg och som brukligt är så kommer här en väderprognos inför tävlingen, för ovanlighetens skull en riktigt trevlig sådan.


SMHI:   "20 grader varmt, sol från nästan klar himmel och stilla vind, ca 2 mps"


YR:   "19 grader varmt, växlande molnighet med övervägande sol och ca 1-2 mps vind"


Accuweather:   "20 grader varmt, lätt moln men uppklarande, ca 2 mps vind"   


Det ser alltså ut att bli kanonförhållanden för en tävling såpass sent på sommaren. Vi har ju haft mer eller mindre ihållande regn här för en längre period och RM i Laxå led också av en hel del regn. Skönt därför med lite omväxling här åt rätt håll.


Idag var jag för övrigt ute på banan och jag kan bara konstatera att Lasse, Sören & övriga har gjort ett jättefint jobb med att förbereda banan och tävlingen. All vegetation var fint nedtrimmad, alla snurror och avståndsmarkeringar var klädsamt nymålade och jag har nog aldrig sett banan i så fint skick.


Inne i klubbstugan så låg fallmålen redo för översyn och utplacering liksom en hel skog varningsskyltar för skogsvandrare. Allt såg med andra ord ut att vara under kontroll på ett förtroendeingivande sätt och det återstår därför bara att göra tummen upp och hoppas att alla tillresta besökare kommer att uppskatta klubbens faciliteter och den stundande tävlingen.

Av Johnny Ottosson - 24 augusti 2014 09:30Lite lätt udda...


Airgun Reporter


Det händer att elaka magnumbössor kastar av kikarsiktet på grund av våldsam rekyl men detta är första gången jag ser ett vapen kasta av själva kilbasen (!).


Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se