Airpang

Alla inlägg under november 2016

Av Johnny Ottosson - 29 november 2016 17:30


En nyhet från Kral

  Kanske något för den svenska marknaden?


Kral är en relativt okänd tillverkare på luftvapen på vår marknad. Fabrikatet härrör ifrån Turkiet och säkerligen inspirerade av landsmannen Hatsans framgångar så har man så sakta börjat söka sig ut på den internationella marknaden. En av nyheterna är P10 som utgörs av en pistolkarbin med AR-kolv samt självindexerande magasin, Picatinnyskenor samt en fartomställare. Priset är i skrivande stund inte känt men hamnar förmodligen under 5000 kr hos en svensk handlare.

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 27 november 2016 17:30


Brocock Bantam !


  De första riktigt bra bilderna på nya Bantam.


Så, då har de första riktiga bilderna på nya Bantam ramlat fram. Egentligen så är det lite lustigt hur cirkeln sluts - först så gör man en bullpup för att få vapnet kort och sedan så skapar man en förlängd variant av en bullpup för att därigenom skapa ett längre vapen..


De uppenbara skillnaderna är naturligtvis tubflaskan som ersätter Compattos smala tub liksom möjligheten att få en stock av trä som tillval till de syntetstockar som tidigare varit legio hos Compatton. Likheter som behålls är självindexerande 10-skott magasin i metall liksom den smala shrouden. Vad som emellertid förefaller saknas är den korta Picatinny railen framtill under förstocken, som har varit en mycket uppskattad detalj hos Compatton.


Med tanke på hur populär Compatton har blivit både som kompetent tävlingsvapen till HFT liksom jaktgevär och en allroundbössa för rekreativt skytte så vore det inte förvånande om den nya Bantam också kommer att bli en storsäljare, den erbjuder ju i princip allt som finns hos den gamla Compatton men mer därtill.ANNONS
Av Johnny Ottosson - 27 november 2016 16:00Kikarsikte?


Hej Johnny!
Jag hade tänkt att köpa ett bra kikarsikte, någonstans mellan 8-10.000 mycket pengar, men jag vill ha ett bra siktesom håller, som har bra optisk kvalite, har därför kikat på Vortex viper pst 4-16x50 samt Leupold vx-r 4-12x50. Vortex har livstids garanti och Leupold 30 års garanti, vilket torde räcka mer än väl. För och nackdelar, vilken hade du valt, synpunkter i övrigt? 
Tack för en underbar blogg!

 

Idag blir det en fundering som har lite allmänt intresse, denna gång i fråga om ett mera påkostat kikarsikte. Personligen så hade jag inte valt endera av dem och anledningen till detta är att jag vill ha ett kikarsikte för luftvapen varvid mitt främsta kriterium då blir att siktet har justerbar parallax för de avstånd till vilka man använder luftvapen.

 

Viper PST har sin parallax från 45 meter och bortåt och Leupold är lika illa. Skulle jag köpa ett sikte för så mycket pengar så hade jag övervägt ett FFP-sikte (First Focal Plane) och en justerbar parallax ner från 10 meter och uppåt. Detta eftersom luftvapen vanligtvis ger en förhålladevis bananformad projektilbana, beroende av att skytten kan hålla över eller hålla under på korrekt sätt - vilket den här typen av kikarsikte underlättar.

 

Skillnaden mellan FFP och SFP förevisad i en kort video.

 

Just finessen med FFP är kanske inte monumental för luftvapenskyttar i allmänhet men med en så generös budget så innebär det ändå fördelar som inte bör förbises och i synnerhet inte så för den som avser att ägna sig åt långhållsskytte med sina luftvapen. Själv så hade jag en Lightstream med FFP en gång i tiden men trots att detta var ett formidabelt kikarsikte på många sätt så var det ändå inga avgörande fördelar jämfört med mitt favoritsikte, Leupold 3-9/33 EFR.

 

Att träffa rätt hjälp av hög förstoring och exakt parallaxjustering.

 

Det andra alternativet för att träffa rätt är att anävnda ett kikarsikte som ger en bra möjlighet till avståndsbedömning via själva optiken, snarare än igenom optikens riktmedel. I det fallet så använder man ett stort kikarsikte med hög förstoring där parallaxskillnaden på olika avstånd ger en möjlighet för skytten att skatta avståndet till målet och därefter via en tabell på vapnet kunna klicka upp och ner med höjdjusteringsratten för att slutligen kunna hålla rakt på och ändå träffa rätt.


Två olika typer av avståndsbedömning med andra ord och vilket man föredrar är mest en smaksak. Min erfarenhet är att hålla över och hålla under är snabbare där avståndsbedömning med hjälp av parallax tenderar till att vara mera exakt.


Värdet av parallaxjustering.


Alla skyttar skjuter emellertid inte på okända eller varierande avstånd hela tiden och då är avståndsbedömningen inte lika intressant. Så länge som man avser att skjuta inom vapnets naturliga projektilbana, alltså då man kan hålla rakt på och ändå träffa rakt på målet med en acceptabel avvikelse, alternativt då man skjuter på ett givet avstånd, så fungerar ett vanligt normalt kikarsikte helt utmärkt. Detta är så som jag själv använder mina egna kikarsikte och sådeles så har varken hög förstoring eller FFP varit avgörande för mina personliga kikarsiktesval.


Då jag föredrar lätt och fysiskt små vapen så värdesätter jag följdaktligen också motsvarande kikarsikten, lätta och kompakta. Samtidigt så vill jag ha en hög optisk kvalité och en fin finish och därför så har mina favoritsikten blivit nyss nämnda Leupold EFR liksom dess andliga syskon Clearidge Optics. Detta är emellertid kikarsikten med en maximal förstoring på x9, vilket en del entusiaster finner en smula begränsande. 


Leupolds nya sikte är egentligen avsett för krutvapen men är ändå ett bra val för luftvapen.


Om man upplever saken så då fanns det emellertid ännu ett alternativ, låt vara något större, nämligen den stora modellen av EFR - 4-12/40, vilken tyvärr nu har utgått. En andlig efterföljare där är Leupold AR 4-12/40 där man kan ställa parallaxen ner till 14 meter. Detta är visserligen inte lika långt ner som EFR men bra nog i skenet av den fördel som många upplever av en något större maximal förstoringsgrad. 


Tittar vi på priserna så ligger AR 4-12 på 6300 kr där en 3-9 EFR betingar 6500 kr över disk här i Sverige.Av Johnny Ottosson - 26 november 2016 21:30Brocock Bantam !


Så, ryktet var korrekt - Compatto har fått ett syskon, nya Bantam!

Av Johnny Ottosson - 26 november 2016 10:30


En ny variant på Compatto?


  En smygtagen bild?


I diverse grupper så har det idag cirkulerat bilder på en modifierad Compatto som en del har spekulerat runt om huruvida detta kan vara ett fabriksbygge eller bara ett privatskapat hobbyprojekt. Bilden visar i alla fall en Compatto med en mindre tubflaska (200 cc?) samt en okänt (förmodligen längre) lång pipa samt en trästock med (pålimmad?) kolvkamsupphöjning av syntetmaterial (typ som nya BSA Ultra).


Ifrån en del marknader, främst USA, så har det kommit klagomål på att FAC-versionerna av Compatto har erbjudit för få skott på fyllningen och för låg effekt för att matcha konkurrenterna. Detta kan vara ett sätt att möta kritiken liksom möjligheten att erbjuda en trästock som alternativ för de kunder som har önskat detta.


Fortsättning följer förmodligen framöver..


Edit: Mer nytt om saken:


  Uppenbarligen så kommer den att kallas Bantam, med trästock för 7000 kr så låter det lovande..

Av Johnny Ottosson - 23 november 2016 19:00


Grön & skön !


  En ny modell enligt ett beprövat koncept.


CZ har nu släppt ännu en variant på sin klassiska 200-serie och denna gång så heter modellen CZ200S med det passande epitetet "Green". Mest påtagligt är ju förmodligen den specifika gröna kulören hos modellen men den har också lite andra intressanta särdrag, bortsett ifrån den diabol-mönstrade (!) friktionsytan på pistolgreppet. Till dessa hör exempelvis railen under förstocken, som tidigare var unik för Target-modellen, liksom en justerbar kolvkam och bakkappa.

 

Ett mycket personligt färgval..


Då många entusiaster i Europa har valt just 200-serien som ett prisvärt och synnerligen kompetent instegsvapen till tävlingar i Field Target så är det naturligtvis inte konstigt att fabriken till sist designar en modell mot just den här kundgruppen. Lite tråkigt bara att man inte har gått all-in och satsat på en riktig laminatstock snarare än bara grön bets på en sedvanlig bokstock.


Prisläget på modellen är runt EUR 430.

Av Johnny Ottosson - 22 november 2016 18:00Att välja!


  Valet av luftgevär är ofta ett väldigt personligt val..


En fråga som jag ofta får är vilket vapen man ska välja. Frågan är naturligtvis inte så egendomlig då ett modernt PCP, som de flesta frågor berör, vanligtvis utgör en betydande ekonomisk utgift samtidigt som utbudet numera är större än någonsin med ett virrvarr av olika fabrikat, modeller och varianter. Utan att peka finger mot en speciell modell så ska jag därför presentera de allmänna tips som jag brukar förmedla när frågan uppkommer.


Välj rätt handlare!


Rätt handlare är på många sätt viktigare än rätt vapen och modell. Detta gäller i synnerhet hos nybörjare som kanske inte har samma bakgrundskunskap eller överblick. Väljer man en bra handlare så kan man få bra tips och råd samtidigt som man har ett bollplank att diskutera sitt inköp mot. Här finns även support om det skulle dyka upp nya frågor eller kanske rent av en reklamation i framtiden.


Välj rätt effekt!


Hur ska vapnet användas? Skjuter man hemmavid på tavlor över en radhustomt eller handlar det om 50 meter på en tävlingsbana? Olika former av skytte kräver olika effektnivåer. För licensfria vapen gäller 10 joule vid 4 meters avstånd ifrån mynningen och det är den här effektnivån som dagens inlägg avhandlar. De entusiaster som vill ha vapen på licens har i regel inte ett lika stort behov av den här typen av vägledning, som regel så har de ju redan fallit ganska långt in i hobbyn. Min generella rekommendation är att välja kaliber 177 då den kalibern blir mera mångsidig om man skjuter med maximalt 10 joule. De som skjuter inomhus eller på så korta avstånd som 10-15 meter kan dessutom med fördel ta ner effekten ytterligare, ända ner till 6-8 joule, varvid man får lägre ljudnivå och mindre luftförbrukning. Var inte rädd för en låg effekt, den räcker i allmänhet betydligt längre än vad man tror ändå. Ett vapen som kan justera effekten mellan 5-10 joule är alltså optimal för licensfritt bruk.


Köpa för högre effekt?


En del menar på att man bör köpa ett vapen med grövre kaliber och dito längre pipa än vad man egentligen behöver just nu eftersom man kanske framöver kommer att öka effekten hos vapnet, inte sällan vida över våra 10 joule. Här vill jag reservera mig. Välskötta och attraktiva licensfria vapen har ett relativt sett bra andrahandsvärde, vill man inte behålla sitt licensfria vapen när man köper ett tillståndspliktigt så kan man i regel sälja det utan problem. När man sedan binder ett vapen på licens så är det bättre att köpa ett vapen optimerat för detta direkt, snarare än ett upptrimmat vapen som egentligen är avsett för lägre effekt. Ett skenstrypt vapen med exempelvis kaliber 25 är inte speciellt kul att skjuta med vid 9-10 joule.


  Löstagbara tuber är alltid en fördel.


Välj löstagbara tuber i första hand!


Lufttuberna hos ett PCP är en förbrukningsvara. Med detta i åtanke så kan alla och envar förstå att det blir betydligt enklare om dessa är löstagbara än om de är integrerade komponenter i vapnets stomme. Tävlar man med sitt vapen, exempelvis inom Field Target, så får en tub maximalt vara 10 år gammal, från tillverkningsdatum. Kommer man med en gammal tub så får man inte tävla - så enkelt är det. Den som skjuter rekreativt hemmavid behöver kanske inte bry sig om byte av tub av samma anledning men det är alltid viktigt att ha koll på vilken kondition som ens tub håller. Detta av rena säkerhetsskäl och i synnerhet så om man handpumpar och därmed riskerar att dra in mera fukt inuti tuben. Tänk på att tuber av stål är känsligare för korrosion än tuber av en lättmetallegering.


Magasin?


Ska vapnet ha magasin eller inte? Vapenmagasin fyller egentligen ingen större funktion hos licensfria vapen mer än att de skapar en viss bekvämlighet. Har man däremot ett semiautomatiskt vapen så är saken naturligtvis en helt annan, men detta lämnar vi därhän idag. Det finns emellertid en hel del nackdelar med vapen som har magasin och den mest uppenbara är kostnaden för lösa magasin, från 200 upp till 800 kr styck. Vidare så kan man drabbas av rent mekaniska problem med magasinen, allt från oförklarligt dålig praktisk precision till rena matningsfel. Magasin tar dessutom upp både vikt och plats vilket kan kräva speciella och extra höga fästen för till exempel kikarsikte. Det bästa valet är ett singelskottsvapen där ägaren kan komplettera med ett magasinsystem om denne ångrar sig, alternativt ett magasinvapen som är enkelt och smidigt att ladda manuellt med ett skott i taget.


  Syntetstocken är sällan vacker men väldigt praktisk..


Trä eller plast?


I frågan om material för stocken så finns det idag två dominerande material, trä eller syntet. I de allra flesta fall så är syntetstocken billigare men tyvärr så kan den även vara ack så billig i utförandet. Bättre syntetstockar är emellertid betydligt tåligare än deras motsvarigheter av trä och tål en relativt omild behandling utan problem. Det vanligaste problemet med trästockar är dock mindre finishskador som lätt uppstår på fabriksbetsad bok. Dessa smärre blessyrer framträder förbluffande tydligt och större skador blottar dessutom det blekvita bokträt undertill. Den här typen av märken kan vara svåra att dölja med mindre än att man slipar av hela stocken och betsar om den. I skenet av detta så är naturligtvis syntetstocken attraktiv, vilken inte har dessa nackdelar. Många av dagens moderna syntetstockar har dessutom ett yttre skikt av ett gummiliknande material som "självläker" mindre islag helt utan att det syns efteråt. Den bästa lösningen som jag ser det är en modulär stock av syntetmaterial, alltså en stock där delar av densamma kan bytas ut separat, till exempel en kolv. Kombinerar man detta med en given standard (typ AR) så kan man både enkelt och billigt hitta reservdelar eller förändra sin stock efter behov samtidigt som man inte behöver ersätta hela stocken vid en eventuell skada.


Ljudnivå!


Ett PCP smäller. De har en helt annan ljudnivå än ett fjädervapen och ljudet kan också variera mellan ett diskret plopp till ett veritabelt dååån som går rakt igenom märg och ben, i alla fall hos ostrypta vapen. Man ska emellertid inte underskatta skillnaden mellan också de licensfria vapnen. Ett vapen på 8 joule med lång pipa låter betydligt mindre än ett vapen på dryga 10 joule med riktigt kort pipa. Är miljön där man mestadels tänker använda vapnet ljudkänsligt? Om så är fallet så är ljudnivån något som man inte får missa att beakta. En låg ljudnivå är inte bara behaglig för skytten utan det kan faktiskt också vara en ren förutsättning för att överhuvudtaget kunna använda vapnet där man önskar. En del vapen har shrouds och dessa gör god nytta också för att sänka ljudnivån men även så synbarligen subtila skillnader som ett joule hit och dit i mynningsenergi eller en mindre skillnad i piplängd kan göra stor skillnad i ljudnivån. Viktigt att tänka på är även förutsättningarna runtomkring där man skjuter. Kan man skjuta inifrån en byggnad (alltså så att mynningen är inomhus) så minskar ljudnivån utomhus betänkligt. Har man tät vegetation eller andra byggnader i närheten så dämpar även dessa ljudet. Slutligen så påverkar även tyngden på diabolen ljudnivån, tyngre diaboler låter mindre och den skillnaden är än mer märkbar hos vapen med lång pipa.


  Till vissa modeller så finns det enorma möjligheter att uppgradera och modifiera!


Popularitet och uppgraderingar!


Många vapen idag har blivit så poplära och storsäljande att helt fristående tillverkare har börjat producera såväl reservdelar som tillbehör till dem utan att ha någon egentlig beröring med själva vapentillverkaren. Dessa tredjepartsprodukter kan variera mellan simpla 3D-printade smådetaljer av en lokal källarfirma till föremål tillverkade av avancerade CNC-maskiner med en kvalité som ibland till och med överträffar vapentillverkaren. Att ett vapen har en stor popularitet och tillgång till en stor eftermarknad är naturligtvis en eftersträvansvärd fördel för vapenköparen. Dels så finns det knowhow att inhämta ifrån andra entusiaster samtidigt som det finns gott om begagnade reservdelar och en rik flora av eftermarknadstillbehör.


Varumärke och rykte?


En del vapen är populära och har ett genuint gott rykte hos entusiaster över hela världen. Andra betraktas som udda skapelser som man sällan ens påträffar i verkligheten. I de allra flesta fall så finns det goda skäl till att vissa modeller åtnjuter en stor popularitet och detta ska man naturligtvis också vara lyhörd inför. Det är till exempel ingen slump att modell Y från fabrikat X ständigt möts med hån och stön på olika forum och debattgrupper. Den som väljer en modell med ett skamfilat rykte som läckande strulare ska alltså inte förvånas om bössan plötsligt står utan luft när man behöver den. Man ska naturligtvis inte tro på allt man hör och läser men om en sammanvägd bild av någonting tänder varningslamporna så bör man också reagera inför detta med en viss avhållsamhet inför ett köp.


Prutläge?


Hur mycket ska jag pruta på ett nytt vapen, är en ganska vanlig fundering. Mitt svar brukar vara - inget alls. Detta såvida man inte konkret kan påpeka att en annan jämförbar aktör säljer samma produkt avsevärt (mer än 10%) billigare. Tänk då på att man måste jämföra rättvist, en affär över disk i Sverige kan inte ställas mot någon på eBay i Kina etc. Marginalen på vapen i Sverige är smal och handlarna behöver denna täckning både för att överleva och för att täcka hanteringskostnader vid eventuella reklamationer. Där man möjligtvis kan prisförhandla är om man köper ett helt kit med sikte, fäste, kronograf, förvaringsväska osv men då är prutmånen satt i proportion till kringutrustningen eftersom det i regel är just dessa delars marginal som handlaren kan nagga ifrån. Vill man nödvändigtvis pruta så kan man möjligtvis försöka få till ammunition, fri frakt eller kanske till och med ett gratis magasin. Det är i regel på den nivån som det hela landar. Den som verkligen vill vända på slantarna kan emellertid alltid förhöra sig om demovapen med finishskador eller utgående modeller av mindre attraktiv sort. Där kan det finnas lite pengar att spara.


Till sist...


Tänk noga efter innan köpet. Välj det vapen som man ursprungligen önskade - att välja näst bäst är en solid garanti för att inte bli nöjd i det långa loppet. Känn på vapnet i verkligheten innan köpet, försök att hitta en möjlighet att provskjuta det. Betänk noga alternativa fabrikat och modeller. Fundera över om vapnet är 100% lämpligt till det önskemål som du vill använda det. Tar man det lugnt och tänker sig för med gott om information i bagaget så blir det alltid enklare att göra en bra affär som man blir nöjd över i det långa loppet.
Av Johnny Ottosson - 21 november 2016 20:00En charmig handlare med karaktär...


  Lloyd Schober som äger och driver BAR kan vara ganska underhållande ibland..


Att en del kunder har upplevt trassel med FX Airguns Impact har ju knappast undgått någon och inte heller många handlare. En av dessa handlare är den alltid lika syrlige Lloyd som äger och driver BAR, mera känd under sin ikoniska webadress; www.airgunbuyer.com.


Visst känns det betryggande att handlaren testar varje exemplar och kontrollerar att de exempelvis inte läcker?

Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se