Airpang

Alla inlägg under september 2012

Av Johnny Ottosson - 30 september 2012 10:00


Problem som inte finns...


Med anledning av mitt inlägg tidigare om "gömma nyckeln" och vapenskåpsstölder så har jag gjort lite mera research och hittat följande fakta:


Antalet stölder av moderna licensbelagda vapen är mycket lågt, både i absoluta tal och i relation till antalet vapenägare, antalet legala vapen och till antalet inbrottsstölder. Vapen stjäls vid i genomsnitt 4 promille av inbrottsstölder i bostäder och fritidshus vilket ska ställas i relation till att det (baserat på antagandet om det normalt är en vapenägare i hushållet) i genomsnitt fanns vapen i storleksordningen 16 procent av bostadshushållen. Antalet vapenstölder där moderna licensbelagda vapen tillgreps var i genomsnitt 105 per år i hela riket, omfattande i genomsnitt 269 vapen per år. Trenden är också fallande.

 

De skärpningar av förvaringskraven som gjorts sedan mitten av 1990-talet har inte haft någon effekt på vapenstölder. Trenden faller i samma takt över hela den undersökta perioden 1995–2010. Detta trots att vapenskåp (även för den som är ointresserad av vapen) kan antas vara attraktiva för tjuvar eftersom det är vanligt att folk förvarar kontanter eller andra värdeföremål i dem. Sannolikt kan detta förklaras med att civila jakt- och målskyttevapen är tämligen ointressanta för kriminella (det är även resultatet av BRÅ:s studie ”Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg: En kartläggning” (BRÅ 2012)) och med att de legala vapenägarna redan före krav på förvaring i vapenskåp SS3492 hade en fullgod förvaring (många hade sannolikt redan då skåp som uppfyllde SS3492).


Det finns allvarliga brister i polisens rapportering av vapenstölder. Cirka 16 procent av rapporter kodade som ”vapenstölder” avser fall där inga moderna licensbelagda vapen stulits. Detta är konsistent med BRÅ:s utredning som visar att det är ett generellt problem att kvaliteten på polisens rapportering är så låg (Färnström 2012, Användningen av brottskoder: En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken, BRÅ). Bristerna kan ha gjort att man tidigare överskattat problemet med vapenstölder från privatpersoner.

 

När det gäller förvaring så är den idag godtagbar hos i princip alla (det vill säga alla har godkänt skåp). De skärpningar som gjordes beträffande låsen är meningslösa eftersom det under en hela den undersökta perioden endast finns ett säkert fall där man forcerat låset (dessutom utfört av en låssmed). Det vanligaste är att man tar hela skåpet eller hittar nyckeln (man kan vidare konstatera att ”gömma nyckel” inte fungerar).Eftersom den svenska politikern bygger på att man genom hårda krav för att bevilja licenser ska undvika att olämpliga personer får tag på vapen och hårda förvaringskrav för att förhindra att legala vapen genom stöld kommer i händerna på kriminella är det viktigt att känna till att det, om man studerar faktiska fall, finner att inte bara brott begångna med legala eller tidigare vapen (ex Hagelin 2012), utan också stölder av legala vapen, är ytterst få.

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 28 september 2012 22:00


BSA Ultra SE


Länk: http://www.guntrader.co.uk/Guns-For-Sale/BSA_Air-Rifle_Ultra-SE-Tactcial_For-Sale_120927184239001


Idag har de absolut första bilderna på splitt nya BSA Ultra SE publicerats. Det är Guntrader UK som har läckt ut dem och man kan inte hitta dem på exempelvis BSAs egna hemsida. Till skillnad ifrån tidigare entusiastbyggda exemplar, så kallade Scultra så är detta nu en fabrikstillverkad modell.


Vad man har gjort är helt enkelt att ersätta MMC-systemet med repeterhandtaget från Scorpion samtidigt som man har lagt till en manometer. Just manometern har varit en populär eftermarknadsdetalj som många ägare har köpt från exempelvis XTX Air etc. Första versionen ut blir Tactical med syntetstocken från de vanliga Ultrorna.ANNONS
Av Johnny Ottosson - 27 september 2012 10:00


The Backpacker !


  Tillbaka på allmän begäran...


Crosman tillkännager nu att man kommer att relansera klassikern Backpacker 2289 till säsongen 2012/13.


Länk: http://www.crosman.com/airguns/rifles/pump/30061

Av Johnny Ottosson - 26 september 2012 19:00


Mera från FX Airguns


  Snygg eller ful - kanske rent av dyr..??


Eftersom intresset för FXs nya matchstock förefaller vara stort så ringde jag Fredrik i morse för att få lite mera information direkt från källan. Stocken tillverkas, som tidigare nämnts, av Aeron CZ och är liksom alla dess övriga produkter av ypperlig kvalité. De enda delar som inte är Aeron är varbygeln (ej i bild ovan pga detta) samt den speciella plattan under tuben till vapnet. Just plattan gör modellen unik eftersom inget annat vapen på marknaden med stortub har ett lika justerbart chassie.


Komplett så kommer vapnet att kosta ca 13.000 kr vilket gör ungefär +4000 kr jämfört med motsvarande trästocksmodell. Ingår gör dock Matchavtrycket, som nu är inne på sin tredje edition - bättre än någonsin. 


En lös Aeronstock betingar (från Aeron själva) ca 3500 SEK (+frakt). FX Airguns säljer dock bara kompletta vapen ännu då de få chassie som är färdiga prioriteras till detta. Betänker man sedan vad en lös stock (typ GINB) betingar så tycker åtminstonde jag att att priset för FXs nya stock känns högst rimligt.


Vad gäller FXs kända ST-pipor med kaliber 177 så har tidigare tvivel funnits på deras prestanda och i synnerhet så med våra effektbegränsade vapen på 10J. Fredrik har naturligtvis lagt ner mycket arbete på att förbättra piporna i den här populära kalibern och i synnerhet med tanke på de stora effektbegränsade marknaderna på 7.50 samt 10.00 joule. Resultatet har inte låtit vänta på sig! 


Jämfört med hans referensvapen, ett Feinwerkbau P70, så skjuter den helt nya och senaste editionen av 177-ST ungefär 30% bättre (tightare femskottssgrupper) på uppmätta 20 meter under perfekta förhållanden (skjutstol, riggade pipor i testjigg). Notera dock att 20 meter inte är optimalt avstånd för just P70, som i grund och botten är totaloptimerad för 10M Int tävlingsskytte.


För våran form av skytte, nationellt 10J HFT samt precisionsplinking/informellt tavelskytte, så torde dock piporna nu vara så bra som någon entusiast rimligen kan begära. Liksom alltid så kvarstår Fredriks löfte om sina pipor: oskadade pipor som skjuter sämre än vad som rimligen kan förväntas med rätt ammunition ersätts utan kostnad av fabriken. Som jag ser saken så finns det därför inget skäl att tveka runt ST-pipans förmåga även som 10J/177 numera.Av Johnny Ottosson - 26 september 2012 10:00


 

Mina invändningar


En del har hört av sig idag med anledning av morgonens inlägg och de frågar sig då vad jag har för invändning mot jakten som avbildas i filmen. Jakten så väl okej ut och nog föll minsann grisen direkt på skottet?


Jo....men...


Problemet med omandlade projektiler är att de snabbt tappar sin penetrationsförmåga så fort skottet inte anslår helt vinkelrätt mot träffytan. Tar träffen snett så tenderar projektilen att defragmenteras, alltså brytas upp och förlora sin sammanhållning. När en projektil defragmenteras så förlorar den delar av sin massa och ju mer massa en projektil förlorar desto mer anslagsnergi försvinner.


Skjuter man mot ett hårt objekt, exempelvis ett djurben som jag tidigare har fotat o filmat här i bloggen, så tenderar en diabol att splatta ut sig och möjligtvis spräcka målet - men sällan eller aldrig penetrera. Det kvittar alltså i princip hur mycket anslagsenergi man laddar på med bakom projektilen, är projektilen för mjuk i sin struktur så kan den ändå bara överföra en viss mängd energi till målet - resten blir förlorat, man så att säga "eldar för kråkorna" med för mycket energi bakom en för mjuk projektil.


Träffar man sedan inte helt vinkelrätt mot det hårda objektet, i filmens fall ett kranium, så utsätts projektilen för sidodrivande krafter. Anslagsenergin minskar vid en sned vinkelträff och projektilens struktur utsätts för stor stress i sidled vilket sänker den nivå som krävs för att defragmentering ska uppstå.


Detta gör den typen av jakt som avbildas i filmen vansklig, visst den kan vara framgångsrik men den kan lika väl och betydligt oftare, sluta i en tragisk skadeskjutning. Påskjuter man sedan ett vildsvin som i filmen så ska man vara oerhört försiktig med att närma sig detsamma, även om det föll direkt. Risken är alltid överhängande att bristen på penetration bara knockade grisen sanslös för ögonblicket. Den kan lika väl resa sig snabbt och synbarligen oskadad besluta sig för att göra upp med en närkommande jägare. Handlar det då om en större och erfaren galt med betar som långa skarpslipade Moraknivar så är det mindre kul att stå framför den med blott ett luftgevär i handen - helt oavsett vapnets kaliber...


Slutligen...


Frånsett risken för att skadeskjuta så måste man alltid fråga sig vilken bild man förmedlar till mottagaren när man lägger ut en dylik film på Internet. Tycker jag som beskådande jägare att filmen känns okej? Tror jag att min granne som i övrigt är jaktneutral tycker att det känns lämpligt att skjuta vildsvin med luftgevär? Vill jag som importör/tillverkar/handlare att just mitt vapen ska förekomma i ett sådant sammahang? Vad ger den här typen av film för bild av luftvapenhobbyn? Gör en luftvapenokunnig tittare någon skillnad mellan grisen som skjuts med Gamo PBA och grisen som skjuts med Wolverine? 


Tyvärr fick jag känslan av att man gick in i ett hägn och sköt ihjäl in för ändamålet inköpt gris bara för att kränga några extra gevär åt de fåtal kapitalstarka luftentusiaster i USA som kan tänkas utgöra den primära kundkretsen. Vad hände med grisen sedan, blev den styckad och uppäten av den entusiastiske jägaren som med munnen spottandes av fradga knappt inte kunde hitta invektiv nog för att beskriva det nya vapnet. Är detta god viltvård?Av Johnny Ottosson - 25 september 2012 06:30


På jakt med Wolverine..


Ian jagar vildsvin..


Idag kom det ut en video till från Ian och Team Wild. Denna gång börjar man berätta om hur svårt det är att jaga vildsvin (i hägn?) och angriper därför situationen med ett luftgevär...?!?


Nä....detta känns inte som vettig reklam för stackars Wolverine, först manglar Team Wild modellen i sin prestandatest och sedan gör man ovanstående video....

Av Johnny Ottosson - 23 september 2012 12:00


FX Airguns nya tävlingschassie...


  Ett chassie av senaste snitt..


FX Airguns nya tävlingsversion av Royale/Elite är nu på väg ut och bör landa hos handlarna under december. Prislappen kan hamna runt 13.000 kr och uppåt men detta inkluderar då det nya avtrycket samt regulator.Av Johnny Ottosson - 22 september 2012 14:00


Ett kreativt bygge..


  Från min gode vän KJ...


Idag fick jag mail om ett udda och intressant bygge. Vapnet är baserat på en Zoraki Ultra som har försetts med en pistolkolv från Crosman. Man kan göra många kul saker med små resurser och kreativ skaparlust..Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se