Airpang

Alla inlägg under november 2015

Av Johnny Ottosson - 29 november 2015 17:30Rimligt eller inte?

 

  

En av de stora profilerna i Field Target, den nu framlidne Rodney Boyce


I kölvattnet efter diskussionerna runt EU-förslaget om begränsningar i vapenlagstiftningen så är det två frågor som tämligen ofta ploppar upp och idag så tänkte jag passa på att dege läsekretsen min personliga syn på dessa.


"Legala vapen är sällan eller aldrig involverade i kriminalitet"


Detta påstående är i sak överlag korrekt. Vi ska dock inte glömma att flera högprofilerade fall av våld i stora terrordåd har skett just med fullt legala och licensierade automatvapen, mest (ö)kända torde Breivik och Mangs vara på skandinavisk mark. Tittar man internationellt så är trenden än mera tydlig och i synnerhet i USA men detta är egentligen ingen rättvis jämförelse då många vapenköpare i USA aldrig skulle kunna få vapenlicens här i Europa redan med våra nuvarande regler.


Faran är emellertid inte var som redan har inträffat utan snarare det som kan ske, för att närmast citera den gode Leif GW Persson i dennes funderingar runt lagförslaget:


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21847391.ab


Det är nämligen så att automatvapen är synnerligen effektiva i masskjutningar på kort tid och de har dessutom en karisma som ofelbart tilltalar just de människor som har dessa tankegångar. Man kan säga att det är lite som motorcyklar - i sak så finns det inget problem med maskiner på 200 hkr och 300 km/h toppfart men den gången det sker en grav hastighetsöverträdelse med tillhörande dödsolycka så talar det mesta för att det är en sådan och inte en Vespa som är inblandad. 


Vissa typer av föremål drar helt enkelt till sig vissa människor med en speciell mindset.


Är därtill dessa föremål synnerligen kapabla igenom sin konstruktion till att skapa olyckor eller förödelse så blir kombinationen fullkomligt livsfarlig för omgivningen.


Nästa steg är att väga risken/sannolikheten/historiken för/av med dessa föremål mot nyttan eller funktionen av dem i dess legala kontext. I Sverige så har vi vapen för att bedriva en speciell syssla, som är noga definerad. För de allra flesta vapeninnehavare så är detta endera jakt eller sportskytte. Det man får fråga sig är alltså om det är absolut nödvändigt att jaga med just automatgevär när man bedriver jakt? Om så inte är fallet och då vapentypen som sådan har en större latent risk att nyttjas till terrordåd så talar onekligen en hel del för att den kan komma att förbjudas.


"Vad händer med de licenser som redan är utfärdade?"


Generellt sett så har Sverige alltid tidigare använt övergångsbestämmelser ("Grandfather Clause"), vilket innebär att befintliga förmåner kvarstår men att nya inte utfärdas. Ett exempel på detta är Pre-92-vapnen, licenserna för Ruger Ranch Rifle och även då femårslicenserna för flerskotts enhandsvapen och k-pist etc. Däremot så har man i andra sammahang inte använt den här principen och en känt exempel var när man gjorde om behörigheten för lätt MC lagom till årsskiftet 1970. De som innan detta datum hade körkort för lätt mc och körde en maskin över 125 cc (men under 75 kg) fick plötsligt inte lov att göra detta längre, dagen därpå årskiftet. Lösningen för dem var att skaffa körkort för tung MC eller bygga om sina maskiner till under 125 cc slagvolym.


Vilken variant som kommer att bli aktuell om förlaget blir verklighet vet man inte i dagsläget.


Min personliga gissning är att man förmodligen spärrar för framtida licenser men låter det kvarvarande licenserna kvarstå. Då slipper staten också lösa in de vapen som man annars hade förbjudit, vilket har varit fallet i andra länder där olika typer av skjutvapen plötsligt har blivit förbjudna att inneha för civilt bruk.


Sammanfattningsvis


Jag tror att vi kommer att få se 5-årslicenser för alla skjutvapen framöver. Förmodligen i kombination med någon enklare hälsodeklaration som kan komma att skärpas i framtiden, beroende på politiska behov/önskningar. Jag tror också att automatvapen kommer att förbjudas för civilt bruk. Vill man inte ha en femårslicens så bör man nog söka en licens så fort som möjligt, om man har planer på att skaffa licenser framöver. Har man en femåring så är man ju alltid utlämnad åt de framtida aktuella politiska vindarna, vilket inte är fallet för evighetslicenser.


Hur vår luftvapenhobby påverkas av detta beror lite på var den framtida gränsen för licensfria vapen hamnar, om den överhuvudtaget förändras. Ligger den kvar eller sänks så tror jag att Field Target och liknande kommer att möta en riktigt besvärlig uppförsbacke. Skulle vi av någon anledning komma att få 16 eller 20 joule som licensfri gräns så kan våra sporter tvärtom få ett riktigt uppsving.


Framtiden får utvisa var vi hamnar och jag tror inte att vi kommer att behöva vänta speciellt länge på svaret..

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 27 november 2015 21:30De eventuella lagförändringarna..

  I Australien så löste staten in alla vapen som blev olagliga, varpå dessa gick till skrot..


Som de flesta entusiaster har noterat så pågår det nu en intensiv spekulation om eventuella nya vapenlagar i EU och därmed sannolikt också här i Sverige. De fyra delar som är av störst intresse är femårslicenser, förbud mot distansförsäljning, mentaltest vid licensförnyelse samt ett förbud mot automatvapen. Den sista punkten berör kanske inte så många luftskyttar men är ändå intressant i sammanhanget. Vårt största problem är förmodligen femårslicenserna och förbudet mot distansförsäljning eftersom vår hobby är så pass liten både i numerär och ekonomiskt värde.


En ofta uppkommande fråga är hur lång tid det kommer att ta OM förslaget verkligen blir verkande lagstiftning.


Här kan man egentligen bara spekulera men personer med viss insikt som Erland Gunnarsson, informationssekreterare på IPSC, gör bedömningen att omröstningen kan komma tämligen fort och ”kan komma upp på EU-parlamentets bord för omröstning under vintern (januari) och eventuellt dröja till våren 2016”.


Räknar man då på saken, förutsatt att förslaget går igenom, så kan vi se att föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2016 eller möjligtvis 1 januari 2017 – baserat på de erfarenheter man kan se ifrån snarlika ärenden och den process som den här typen av ärenden vanligtvis kräver.


Ett exempel på hur fort en sådan fråga kan rasa iväg är de nya TraktorB som blir verklighet redan 1 januari 2016. Här har ärendet gått så fort att såväl handlare som importörer har blivit tagna på sängen, få personer trodde ju att vi skulle få lantbrukstraktorer som får gå i 50 km/h och som kan gå hur fort som helst rent konstruktivt, rullande lagligt på svenska vägar så pass fort.


Det kan alltså gå undan och i värsta fall så kan femårslicenser bli en bister verklighet lagom till midsommar 2016!


Problemet med detta är att det tyvärr inte är ovanligt att vissa tillståndsenheter drar benen efter sig och att det faktiskt tar ett halvår för att få en licensansökan avgjord. De ansökningar som sedan beviljas efter det magiska datumet blir då inte evighetslicenser utan måste förnyas vart femte år. Så, de av er som funderar på en licens är sannerligen redan nu ute i elfte timman, om nu förslaget blir lag. För de som ännu inte har gått med i en klubb och tillika avverkat de stipulerade 6 månaderna, där är det nästan säkert helt kört nu.


Förbundet för dynamiskt skytte och diverse andra förbund har författat en protestskrivelse, som man kan ta del av på nedanstående länk:


http://www.ipsc.se/modules/news/visit.php?fileid=368

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 25 november 2015 19:00


 

Wildcat vs Impact


Första jämförelsen jag har sett på en video...

Av Johnny Ottosson - 22 november 2015 11:00Vilken kaliber ska jag välja?


Old school PCP ifrån en tid innan bullpups när PCP såg ut som PCP med lååånga pipor och trästockar  


Visst har vi hört den förrut? Men ofelbar precision så kommer den ständigt upp med jämna mellanrum. Frågan om kaliber. Vi har tre stora och populära kalibrar samt två lite mera udda och alla vapen tillverkas dessutom inte i alla kalibrar. Till råga på allt så fungerar vissa vapenmodeller märkbart bättre i vissa kalibrar och det gör inte saken enklare. Idag blir det därför en kort repetition på en generell överblick på dessa kalibrar, ifrån liten till stor.


177


Vår populäraste, viktigaste, billigaste och mest mångsidiga kaliber. Duger egentligen till allt men är mer överlägsen ju lägre effekt vapnet har och ju kortare avstånd som man skjuter över. Ett perfekt val för ett vapen under 10 joule och i praktiken allenarådande på 7.50 joule och därunder. Populär även hos licenspliktiga vapen på 16 joule, för den som tävlar i speciella tävlingsformer med effektbegränsningar på den nivån. Kan köpas överallt.


20


En närmast utgången kaliber som dock fortfarande är populär hos vissa Weihrauch där modell 95 (98) och 97 har visat sig vara sällsynt väl anpassade vapenkonstruktioner till just den här kalibern. Mellandyr att köpa men främst ganska svår att hitta bortom de renodlade entusiasternas affärer. Bara vissa fabrikat erbjuder den här kalibern som tillval och inhemskt starka och framgångsrika FX Airguns gör det exempelvis inte - eftersom man inte anser att den fyller någon praktisk funktion.


22


Den stora kalibern för fjädervapen och ofta så brukar man inte köpa sådana över just kaliber 22. Har tidigare varit förhärskande för PCP, något som de sista åren har minskats till förmån för endera kaliber 25 eller kaliber 177 för de som vill tävla med licensvapen i exempelvis Field Target. Relativt enkel att hitta, även i vanliga jaktaffärer och rimligt prissatt. Sviktande formkurva då allt färre tar ut licenser på fjädervapen och då ägare av PCP numer väljer grövre eller klenare kalibrar i första hand.


25


Den nya normkalibern för PCP och ganska ovanlig för fjädervapen. Klarar hos PCP allt som kaliber 22 också kan göra men avsevärt bättre. Är dyrare än 22 men åtskilligt billigare än de ännu grövre kalibrarna. Har tidigare varit svår att hitta i vanliga jaktaffärer men har de senaste åren börjat dyka upp även där. Ett växande sortiment av urvalet på olika sorters diaboler och ett allt mer etablerat val för licenspliktiga vapen.


30


En relativt ny kaliber som handikappas av smalt utbud och att de är duktigt dyra samt att de bara kan anskaffas hos renodlade handlare som har specialiserat sig just på luftvapen. Tekniskt sett utomordentligt bra kaliber för PCP men tämligen oanvändbar för fjädervapen. Bra val för hängivna entusiaster som inte minst har ett specialintresse för luftvapenjakt men inte alls lika allround som den mångsidigare kaliber 25


Så, vad landar det hela i då till sist?


Kaliber 177 är aldrig fel - hellre kaliber 177 på full effekt än de grövre kalibrarna strypta till låga nivåer. Bästa allroundvalet totalt sett och perfekt för fjädervapen och även PCP upp till 16 joule, om man har ett speciellt behov (tävling). Vill man ha licens och kanske inte tävlar då är ofta kaliber 25 bättre för PCP och kaliber 22 för fjädervapen. Kaliber 30 är ett bra val för jakt men i övrigt en smal kaliber i sitt användningsområde. Gamla udda kaliber 20 är mest en kuriositet, om man inte promt vill ha den i en speciell HW bara för att vara lite annorlunda.

Av Johnny Ottosson - 20 november 2015 23:00FX Airguns Wildcat Walnut


  Det tar sig - först laminatstock och nu även i valnöt.


Förutom laminatstocken, som jag visade i ett tidigare inlägg under veckan, så kommer nu Wildcat med valnötstock. Ett mycket trevligt tillval för de som föredrar lite mer traditionella material hos sina vapen. Jag har fått känslan av att FX Airguns har blivit allt mera lyhörd för vad marknaden efterfrågar. Först bullpups och nu sådana i mer traditionella material. Inte dumt alls.

Av Johnny Ottosson - 20 november 2015 17:30
Diskussionerna om de föreslagna lagförändringarnaSent om sider så har även det svenska luftvapenforumet vaknat till liv och börjat diskutera de föreslagna förändringarna av EUs övergripande vapenlagstiftning. Precis som på Robsoft och andra diskussionsytor så är det en del invändningar mot de nya förslagen som ofelbart alltid pluppar upp.


"Legala vapen är sällan/aldrig inblandade i dödskjutningar"


Det är i sak korrekt, men glöm inte att de mest beryktade och kända dåden av exempelvis Peter Mangs, Anders Breivik, Matti Saari mfl begicks med fullt legala licensierade semiautomatiska skjutvapen. Tänk om Anton Lundin Pettersson hade gått en 3-dagars kurs för att få ut Jägarexamen varvid han hade beväpnat sig med en .308 Benelli Argo istället för en kniv. 


Vad tror ni hade hänt i Trollhättan då?


Det är en sak att som polis med en 9 mm pistol och skyddsväst att möta en knivbeväpnad galning men en helt annan sak att möta samma person med ett .308 automatgevär och tillhörande 25-skottsmagasin.


Det är alltså inte alls egendomligt att människor utanför skyttesporten vill se dessa vapen som helt omöjliga att inneha legalt inom hela EU. Att sedan ett antal skyttesporter som dessa människor aldrig ens har hört talas om det bryr de sig inte det ringaste om - var så säker.


"Det finns inget skäl till 5-årslicenser"


Anledningen till att vi fick detta beror på att många människor intresserade sig för skytte, kvitterade ut licenser och skaffade sedan vapen som man därfter aldrig använde när intresset svalnade. Resultatet blev ett antal skjutvapen som hamnade liggandes runtomkring i landets röda stugor. Då grundprincipen för ett legalt civilt vapeninnehav i Sverige är att man har ett "behov" av sitt skjutvapen så blev detta lösningen på situationen. Om man inte skjuter regelbundet så har man ju inte behovet och då är det ju logiskt rimligt att man inte heller har kvar vapnen. 


Så, även om det "onödiga" innehavet sällan eller aldrig innebär något praktiskt problem för samhället så rimmar alltså evighetslicenserna illa med samhällets grundläggande filosofi runt det civila vapeninnehavet i Sverige.


Oavsett vad man tycker så är det personligen min egen fasta övertygelse om att vi med största sannolikhetet kommer att få se såväl ett förbud för automatvapen liksom 5-årslicenser för alla skjutvapen i framtiden.


Återstår bara att se hur lång tid det tar innan detta blir verklighet.

Av Johnny Ottosson - 19 november 2015 21:00Mer om förslaget till förändringar i EUs vapenlagstiftning!


Idag har de flesta forum och kanaler på FB florerat med åsikter och teorier runt EUs förslag om en skärpning av EUs övergripande vapenlagstiftning. Teserna och tankarna är naturligtvis många och mer eller mindre väl underbyggda.


En form av skytte som direkt hade påverkas är det dynamiska skyttet och dess hemsida är alltså värd att bevaka:


http://www.ipsc.se/


Nästan alla publicistiska aktörer inom skytte och jakt har idag skrivit om ämnet:


http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/femarsgrans-for-vapenlicens-kan-inforas/


Här finns också en officiell pressrelease från EU:


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm


I nuläget så är det inte meningsfullt att spekulera vidare över det ringa och tvetydiga material som finns tillgängligt för ögonblicket. Ska man ändå drista sig till att gissa vilket så förefaller någon form av koncensus råda runt att tidbegränsade licenser torde vara den förändring som verkar vara mest sannolik att förverkligas i praktiken.


Bara en sådan förändring hade troligtvis inneburit stora konsekvenser för luftskyttehobbyn och en överhängande risk är naturligtvis att antalet licenser minskar samtidig som antalet svarta vapen ökar, alltså precis tvärtom mot en önskad utveckling för samhällets bästa.


Har man någon gång övervägt att skaffa en licens så är nog NU en ganska bra tidpunkt så att man inte drabbas av eventuella 5-årslicenser och alla dess extra kostnader/besvär.Av Johnny Ottosson - 18 november 2015 19:00Med anledningen av händelserna i Paris..På imponerande 3 dagar så har EU nu gjort klart och presenterat sitt förslag till förändrad vapenlagstiftning och nu ska denna ut till medlemsländerna på remiss. Tänk så fort saker och ting kan rasa igenom byråkratins kvarnar om rätt incitament föreligger...


Här kan man läsa förslaget, öppnas som ett PDF:


file:///home/chronos/u-54b4ab3798a2a3b58234117a71d60b7524a88910/Downloads/Draft%20Amending%20Directive.pdf


Här kan man läsa Jägarnas Riksförbunds reaktion på saken:


http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/halvautomater-forbjuds-i-eu--20151118/


Så vilka delar berör oss?


Det absolut mest konkreta (o problematiska) är att man vill ha förnyelse av vapenlicenser vart femte år för alla licenspliktiga skjutvapen, oavsett typ. Alltså inte bara flerskotts enhandsvapen och helautomatiska vapen över 10 joule, vilket är fallet nu.


Vi vet vilket elände som pistolskyttarna har med detta, licenser vägras om inte licensinnehavaren har tävlat tillräckligt mycket eller på tävlingar av tillräcklig dignitet alternativt på tävlingar med tillräckligt många deltagare. Man har ju ifrån tillståndsenheternas sida lokalt varit mycket kreativa med att hitta invändningar mot att få licenserna förlängda. Om vi ser på läget för luftvapen i nuläget så är det i vissa distrikt synnerligen krångligt och tidsödande att få loss licenserna och jag tror inte att någon av oss är sugna på att upprepa dessa processer vart femte år. Ifrån våra klubbars sida så kan ett problem vara att få upp tillräckligt stora tävlingar för att tävlingen ska räknas som licensgrundande i en nitisk tillståndsenhets ögon. 


Det är därför enkelt att helt enkelt lägga en praxis på att tävlingar med mindre än 50 deltagare inte räknas som tillräckligt stora för att kunna tillgodoräknas i den statistik som licensinnehavaren måste presentera för att få sin licens förnyad. Vi har, som sagt, sett dessa mekanismer tidigare inom vårt pistol/revolverskytte. En sådan utveckling skulle naturligtvis vara mycket bekymmersam för en liten sport som Field Target.


Notera att förslaget också skulle innebära att hela skyttesporter raderas ut då förslaget också innehåller ett totalförbud av helautomatiska vapen, vilket är game over för K-pistskyttet. Även halvautomater vill man förbjuda och då ryker naturligtvis även det dynamiska skyttet för gevär.


Att små grenar som F/T påverkas av exempelvis licensförnyelsekravet är därför ingen större huvudvärk för EU.


För handlarna så kan det största problemet vara ett förbud för att sälja vapen via postorder utan bara face-to-face över disk, precis som i England. Samma sak kommer även att gälla ammunition och vissa vapendelar.


Bara elände alltså?


Nja, en aspekt är att förslaget bygger på att man implementerar detta i en vapenlagstiftning som följer "EU-mallen", vilket inte är fallet för Sverige i nuläget. Steg 1 kan alltså bli att man inför "bokstavskategorierna" i EUs vapenlagstiftning och där har vi sett att för vissa länder (ex Frankrike, ironiskt nog) så har detta inneburit en rejält ökad legal licensfri anslagsenergi för licensfria vapen - i detta fallet från 10 till 20 joule.


Skulle vi hypotetiskt sett få fria 20 joule och 5 års-licenser för allt över detta så kommer det naturligtvis att påverka luftvapenklasserna i tävlingarna radikalt, liksom entusiasternas inköpsmönster. Fria 20 joule skulle innebära en fin förenkling för alla som är intresserade av FT/HFT för 16 joule och kanske dessutom attrahera ett gäng före detta krutvapenskyttar som har fått se sina särintressen försvåras eller utraderas. 


Får vi däremot behålla 10 joule eller kanske rent av vidkännas en sänkning till 7.50 joule så kommer dessa förändringar självfallet att bli ett stort bekymmer för de som gillar Int 16J-tävlingar och som nu måste förnya sina licenser regelbundet.

Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se