Airpang

Alla inlägg under december 2019

Av Johnny Ottosson - 30 december 2019 17:40


Ett imponerande vapen!


 

En av sin tids mest potenta skjutvapen, oavsett drivmedelLuftvapen kan på många sätt vara imponerande och en av de historiskt mest betydelsefulla luftgevären var utan tvekan den italienska Girandoni som uppfanns runt 1780. Det här geväret är kanske mest känt igenom att det följde med på en expedition tvärs över USA under en period då stora delar av den unga nationen var helt outforskad.


Den långdragna expeditionen drog fram över en lång rad områden där olika stammar av urinvånare hade sina territorium och då expeditionen bara bestod av knappt 40 man jämfört med stammar som ibland kunde bestå av hundratals personer så krävdes det någon extra speciellt för att kunna överleva, i alla fall då man stötte på en fientligt sinnad stam.


De amerikanska urinvånarna hade ju vid den här tiden insett att expeditioner med människor från Europa som regel hade med sig stora mängder värdefulla och nyttiga objekt på sin framfart och dessutom inte sällan bra vapen som var synnerligen användbara för den interna krigföringen som ägde rum mellan olika stammar.


Man hade nogsamt bekantat sig med den moderna skjutvapenteknologin varvid man hade identifierat de starka sidor och svaga punkter som kännetecknade de samtida skjutvapnen.


De erfarenheter man hade dragit var att en musköt från 1600/1700-talet var synnerligen dödlig nästan oavsett var man träffades och de kunde utan vidare fälla en häst på platsen. Som krigsvapen så var de emellertid i regel mer användbara för sin psykologiska effekt på motståndarna liksom den prestige och status som de skänkte sin användare. Som jaktvapen så blev de dock betydelsefulla på grund av sin förmåga att fälla större byten på längre avstånd än vad som var möjligt med pilbåge.


Inkräktarnas förkärlek för skjutvapen var därför svår att förstå för urinvånarna och i synnerhet hos de stammar vars territorium var beläget i mer skogtäta och tempererade områden. Dåtidens skjutvapen hade ju en lång rad nackdelar - de var främst av allt långsamma att ladda och de hade tveksam praktisk precision på avstånd längre än 30-40 meter, tack vare sina slätborrade pipor. Vidare så rök de vid avfyrningen, vilket avslöjade skyttens plats och försvårade sikten vid mer intensiv eldgivning samt därtill så var de känsliga för fukt och regn.


En vanlig taktik var därför att väsnas och skrämmas direkt vid sitt angrepp varpå man lockade fienden att avlossa sina vapen redan vid 50-60 meters avstånd. Då var risken att träffas märkbart mindre samtidigt som man hann fram för att slå en stridsyxa i huvudet på fienden innan denne hade hunnit ladda om. En annan metod var att avlossa sina pilbågar från gömslen i bakhåll och överösa fienden med pilar innan denne blev skjutberedd och kunde avlossa sitt enda skott före ett handgemäng tog över. 


 

Funktionsprincipen var genial och klart före sin tid.   Det unika med Girandoni var att den helt kastade om spelplanen vilket expeditionens ledare snabbt förstod värdet av att utnyttja. Man tillämpade helt enkelt en psykologiskt krigsföring igenom att helt orädda marschera rakt in i stammens by eller långt in på deras territorium utan att smyga fram. När man så slutligen träffade områdets dominerande ägare så överlämnade man lite gåvor samt demonstrerade - sitt luftgevär!


Man lät nu ledningsgruppen hos stammen få se vad Girandoni-geväret kunde prestera. Inför de häpna urinvånarna så kunde man med vettig precision avlossa 20 skott inom 30 sekunder med en anslagsenergi kraftfull nog för att skicka en grov blyboll rakt igenom en människa på över 100 meters avstånd. Bortsett ifrån detta så var även avfyrningen rökfri och häpet kunde betraktarna konstatera den goda möjligheten för skytten att gång på gång träffa ett människa på över åtminstone dubbelt så långt avstånd som de skjutvapen man tidigare hade bekantat sig med.  


Efter demonstationen så var de vederbörligt imponerade. Expeditionen såg hela tiden till att vara vänliga och generösa samtidigt som man ödmjukt önskade passera territoriet utan konfrontation. 


Nu fick den aktuella stammen överväga läget.


De vill kanske i och för sig inte ha främlingar trampandes igenom sitt område men dessa har ju förvisso varit vänliga och generösa samtidigt som de bevisligen är utrustade med ett okänt antal skjutvapen på en nivå som stammen aldrig tidigare har upplevt. 


Visst, stammen är numerärt överlägsen, ibland flera gånger om, men de nya vapnen var snabbskjutande och hur många av sina egna skulle inte stryka med vid en skarp konflikt? Det kanske är enklast och smidigast att acceptera gåvorna och sedan blunda för att låta inkräktarna passera?


De flesta stammarna resonerade på samma sätt och därför blev expeditionen en stor framgång.


Man traskade runt tvärs över nästan hela landet under två-och-ett-halvt år utan att förlora en enda deltagare till en väpnad konflikt. Detta trots att man träffade ett tjog stammar där åtminstone en handfull var direkt fientliga vid första mötet. Hela tiden så höll man sig till strategin att vara vänlig, korrekt, generös och snabbt förevisa sitt förmodade tekniska övertag på ett så tydligt men fridsamt sätt som möjligt.


Att man sedan bara hade ett enda luftgevär i sin ägo framgick aldrig, det var man alltid mycket duktig på att dölja..

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 28 december 2019 18:30


Superprojektilen som fäller allt - överallt!

   

JSB Hades är den senaste superprojektilen för jaktbruk till luftgevär!


Ända sedan jag började med luftvapen i skarven mellan 1970/80-talet så har diverse projektiltillverkare ständigt lanserat superprojektiler som med en nästan magisk förmåga alltid träffar helt rätt och som likt ett trollslag därefter expanderar upp till storleken av en pingisboll så fort den kommer i närheten av allt större än en gråsparv.


Ni har säkert själva noterat snarlik försäljningsprosa, numera inte sällan understödd av överentusiastiska produktprovare - välavlönade från tillverkaren - som via sociala medier basunerar ut sin totala fascination för dessa super-fantastiska skapelser. 


När jag köpte mina första luftgevär så var spetsidaboler i ropet - "de penetrerade djupt", sedan så talade sig marknadsaktörerna varma över bimetallprojektiler, antingen sabots med en hårdare metall i ett plasthölje eller en stålkula inbäddad i en projektilkropp av bly - "tunga och hårdslående". I takt med ett större medvetande om luftvapenprojektilernas dynamik så skiftade fokuset under 1990-talet mot plattnosade eller till och med konkava diaboler som skulle "expandera till oanad storlek".


Den trenden följde med in efter millennieskiftet då vi fick se projektiler av bly med lösa spetsar av plast vilka utlovades "skjuta lika bra som konventionella diaboler" samtidigt som de skulle expandera ännu bättre än föregångarna. De senaste steget i processen verkar vara diaboler som tack vare modern precisionstillverkning numera kan förses med diverse linjära fördjupningar vilka ska "säkerställa god expansion samtidigt som projektilens diabolform bibehålls".


Uppenbarligen så finns det ständigt en marknad för nya projektiler på temat luftvapenjakt...


Behövs det speciella projektiler för just jakt med luftvapen?


Nej - det gör det inte!


En projektil som ska användas till jakt måste ha en bra teknisk egenprecision och kunna leverera en bra praktisk precision från det vapen och under de omständigheter då jakten bedrivs. TIll detta ändamål så duger de flesta sedvanliga diaboler och minié-liknande projektiler avsedda för reguljärt luftvapenbruk.


Glöm alltså tanken på expansion och penetration.


Säg nu att du ska påskjuta en duva.


Den effektiva träffytan är ungefär som en tennisboll, alltså knappt 30 cm2 (radie 3 cm x 3 cm x 3.14 = 28.26 cm2). Om du använder en projektil som är 4.50 mm så har projektilen en area av 15.9 mm2 eller 1.59 cm2. Proportionen mellan träffyta och projektilyta är alltså 17.77 procent.


En träff av en 4.50 mm diabol slår alltså upp ett hål som är 17.77 procent av träffytan!


Om vi kollar på en älg så anses träffytan vara 22 tum, alltså 55 cm. Räknar vi om till en cirkel så handlar det om minst 25 x 25 x 3.14 = 1962 cm2 - en viss skillnad mot duvans blott 30 cm2.


Skulle vi nu använda exempelvis ett svartkrutsvapen för att skjuta älg så motsvarar 17.77 procent av träffytan att vi mot älgen skulle skjuta en projektil med en projektilyta på 348 cm2. Det hade motsvarat en projektil med en kaliber på ungefär 55 mm - en smärre kanonkula, något mindre än en tennisboll!


Nu är det inte praktiskt att jaga älg med den typen av projektiler så istället så använder man naturligtvis mindre och snabbare projektiler som konstrueras för att expandera inuti älgen, för att kompensera sin brist på diameter. 


Om vi nu lämnar älgar därhän så kan vi konstatera att även med en så liten diabol som 4.50 mm så är projektilytan tillräcklig för alla de former av vilt där ett luftvapen kan vara aktuellt att använda. Återstår gör då frågan om penetration. En projektil måste ju inte bara ha en vettig projektilyta utan dessutom en tillräcklig djupverkan, den måste alltså slå så djupt in i målet så att vitala organ förstörs.


Så, hur långt orkar en projektil från ett vanligt luftgevär (10J/.177) nå in i sitt mål?


 

Tvål är alltid trevligt att skjuta på!


Liksom det mesta så kan även den här frågeställningen lösas med en tvåltest! Skämt Åsido så är tvål ett utmärkt målmedium för projektiltester för luftvapen, att jag använder tvålar beror alltså inte på någon form av förakt för en rimlig hygienisk standard, tvärtom. De flesta människor är bekanta med tvål i allmänhet och kanske även min favorittvål Barnängens i synnerhet. Tvålen är alltså något som de flesta läsare kan relatera till och som man i allmänhet har i sitt eget hem, inom rimligt räckhåll för att man själv ska kunna gå ut i badrummet och konstatera dess konsistens. 


Dagen till ära så ställde jag ut en tvål, helt fristående på 10 meters avstånd, och besköt den med min SPa-900, vilken ligger så exakt på maximal licensfri gräns som överhuvudtaget är möjligt. Projektilen var en helt normal 10.33 JSB Heavy och föga förvånande så drog projektilen rakt igenom tvålen så att det small ljudligt i kulfånget. 


Att jag sedan träffade förbluffande illa off-set är naurligtvis retfullt men det är inget som påverkar resultatet i övrigt. 


Om man nu känner på en sådan vanlig Barnängen-tvål eller - rent av tappar den så att tvålen landar på tårna - så kan man utan tvekan konstatera att den är rejält HÅRD!


Jämfört med en mindre fågel så är det många gånger hårdare att penetrera så en likvärdig projektil skjuten på en levande fågel hade utan tvekan haft penetrationsförmåga nog att dra rakt igenom kroppen flera gånger om!


Ska man så att säga knyta ihop säcken nu så kan vi konstatera att tvärsnittsytan på en vanlig projektil är stor nog för alla typer av jakt där luftvapen är rimliga att använda, sedan gäller naturligtvis principen att en större diabol (grövre kaliber) alltid är bättre att använda osv.


Vidare så är penetrationsförmågan tillräcklig så att det räcker och blir över, speciella projektiler med hård struktur eller spetsform är överhuvudtaget aldrig nödvändiga - är det rätt vapen för rätt mål så kommer projektilen att flyga rakt igenom målet oavsett dess formgivning. 


Min erfarenhet är därför att "superprojektiler" för jaktbruk tenderar att inte tillföra något som vanliga projektiler ändå inte klarar samtidigt som de inte sällan har en sämre praktisk precision och en därtill en högre prislapp.


En bra jaktprojektil till luftvapen är helt enkelt en som är så lätt som möjligt att träffa rätt med och som bibehåller sin anslagsenergi så långt ner mot målet som möjligt, till ett rimligt pris.


Något annat behövs inte...

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 15 december 2019 18:00


Prisvärt eller inte?


 

I prisklassen under 2500 kr så är en Wehrauch HW30S en svårslagen aktör i värde för pengarna!


Efter att ha ägt min SPA-900 under ett par veckor så inställer sig naturligtvis frågan om modellen känns prisvärd, om det var ett bra köp eller inte - samt, om det är något som man kan rekommendera jämfört med vad man i övrigt kan få för sina pengar på nivån 2500 kr.


Vad får man för 2500 kr överhuvudtaget, förresten?


Tja, en given kandidat är naturligtvis Weihrauch HW30S, en formidabel konkurrent för den här prisnivån. Att hitta PCP för dessa pengar är betydligt svårare, i alla fall på svensk mark. Utomlands så finns ju exempelvis PCP-versioner av QB-serien etc.


Jämför man med HW30S så handlar det i praktiken om samma pengar. Den praktiska precisionen är svår att jämföra, ett PCP har ju alltid fördelen av att vara rekylfri och därmed enklare att skjuta bra med, speciellt för en ovan skytt. Emellertid så är HW30S synnerligen lättskjuten och jag skulle inte vara förvånad ifall både en 900 och en 30 skulle leverera samma resultat på exempelvis 30 meter, med en inspirerad skytt. Nu har jag inte prövat 900 på längre avstånd än 15 meter men skjuter den proportionellt sett lika bra på 30 meter så skulle jag vara utomordentligt nöjd.


När det handlar om avtryckarsystemet så har HW30S ett genuint gott rykte för Rekord-systemet och detta med all rätt. Få fjädervapen har lika bra avtryckarsystem och i synnerhet inte i prisnivån under 2500 kr. Än mer remakabelt är det då fjädervapen i allmänhet har svårare att få till bra avtryckarsystem eftersom fjäderluftgevär har betydligt större massakrafter för avtryckarsystemet att kontrollera jämfört med vad som är fallet hos PCP. Avtryckarsystemet hos 900 är helt okej, men det saknar helt alla de justeringsmöjligheter som finns hos 30.


 

Marknadens billigaste PCP är ett bra val för under 2500 kr om man vill ha just ett PCP


Tittar man på vad 900 kan erbjuda i gengäld så finns det exempelvis ett magasinsystem i vågskålen. Att ha magasin på ett PCP är ju något som tilltalar många. Här grumlas dock fördelen av detta lite eftersom åtminstonde min 900 skjuter betydligt sämre med magasin (o laddbricka) jämfört med om man laddar in en diabol i pipan manuellt. 


De största nackdlen för 900 jämfört med 30 är emellertid behovet av en extern fyllkälla, endera en kompressor eller en dykflaska. En kompressor kan köpas ny för ca 2500 kr (eBay) och en dykflaska med fyllkit från 2900 kr (Hurricane). Ytterligare ett alternativ kan vara en handpump för 1700 kr (Hurricane).


Har man redan ett PCP så är förmodligen frågan om fyllkälla redan löst. Är det frågan om ens första vapen så kan fyllkällan vara bra att ha för att kunna bygga vidare med fler vapen inför framtiden. 


Sammanfattningsvis, vill man testa PCP så är 900 ett bra val för väldigt lite pengar - billigare än såhär blir det helt enkelt inte. Vill man bara ha ett bra luftvapen för max 2500 kr så är HW30S svårt att slå, definitivt så om man inte vill trixa med tryckluft. 


Vill man sedan gå utöver 10J så blir 900 naturligtvis ett ännu bättre alternativ i sin prisnivå jämfört med ett fjädervapen...Av Johnny Ottosson - 7 december 2019 20:30


Ibland blir det fel...


 

En helt vanliga annons - eller?


Den amerikanska luftvapenåterförsäljaren Airguns of Arizona saluför JSBs diaboler och detta är ju internationellt uppskattade projektiler med ett genuint gott anseende världen runt, något som man naturligtvis också vill framhäva i sin lilla annons på Facebook.


Man fastslår att de har en "extrem precision" och om man vill ha det bästa så ska man "sträcka sig efter JSB".


Jag skjuter själv JSB och jag antar att du - min goda läsare - också gör det ibland. Skulle det inte vara det bästa fabrikatet för just din vapenindivid så är det i alla fall med största sannolikheten en av de absolut bästa. Under två decennier så har JSB med all rätt byggt upp ett rykte som tillverkare av världens bästa diaboler.


Frågan är då vad JSB tycker om Airguns of Arizonas annons här ovan?


 

Inzoomning och förtydligande av fotot från annonsen ovan...


Normalt sett när man gör reklam för en vara, vilken som helst - säg exempelvis en personbil, så brukar man visa den hel och ren mot en lämplig bakgrund. Få biltillverkare skulle exempelvis förevisa sin nya bil som bucklig eller smutsig. Rätt självklart egentligen, eller hur?


Förmodligen så var man nog bara vårdslös här ovan, man ryckte några burkar från hyllan, lade dem på golvmattan och öppnade en för att få en mer kontrastrik bild. På så sätt kan man nog säga att det var en väldigt ärlig bild, man visar ju tydligt exakt vad som hade mött köparen av precis den burken - en kollektion av mer eller mindre defekta projektiler.


Så kan det gå, det sägs ju att djävulen bor i detaljerna...

Av Johnny Ottosson - 4 december 2019 18:30


Förändringar!


 

XTX Air försvinner när Darrin avvecklar.


Så kommer dessvärre nyheten om att en av mina favoritverksamheter i England - XTX Air - lägger ner sin verksamhet och dess ägare Darrin Lynn lämnar livet som egen företagare efter att ha drivit sitt Worcester-baserade företag i rätt så exakt 10 års tid, inte minst till gagn för alla oss som gillar och använder BSAs luftvapen.

 

Precis som med Rowans Engineering så har det ryktats länge om en förändring av verksamheten och resultatet blev då tyvärr en nedläggning. En av huvudskälen till detta är den allt högre sannolikheten för en Brexit, något som naturligtvis kommer att få brutala och synnerligen omfattande konsekvenser för det brittiska näringslivet, speciellt om utfallet där blir en No Deal

 

Nästan alla luftvapenhandlare och i synnerhet sådana som är små och inte har ekonomiska möjligheter att binda stora kapital i varulager är idag helt beroende av webshops och en global kundkrets. I det lokala närområdet finns det helt enkelt inte tillräckligt många köpsugna fantaster som kan hålla affärerna lönsamma och det billigaste sättet att få tillräckligt många kunder är att sälja sina produkter internationellt.

 

Detta har dock alla handlare gemensamt så för att klara sig så har man helt enkelt inte råd med att drabbas av konkurrensnackdelar som de andra aktörerna inte påverkas utav - exempelvis tullar, krångel med export/import eller en ofördelaktig valuta. 


Ser man på situationen med Brexit i ett större perspektiv så finns det fortfarande en stor och livlig luftvapenkultur i England och även om antalet brittiska tillverkar har reducerats betydligt de senaste 10-15 åren så finns ännu flertalet kvar. Alla dessa kommer i nuläget att drabbas hårt av en Brexit. 

Inte bara värdet av valutan kan bli sämre, liksom tullar och andra skatter, Storbritannien kan då formulera sin egen lagstiftning fria från de övergripande krafterna i exempelvis EUs centrala vapendirektiv. Man kan alltså följa Skottlands exempel och införa vapenlicens på alla luftgevär eller andra företeelser som kommer att slå ytterligare hårt mot brittisk luftvapenindustri, vilken ju till en allt ökande grad har varit beroende av export till andra länder. Med en mer begränsad hemmamarknad och allt svårare att sälja sina produkter utomlands så kan ju bara utfallet över tid bli ett..


Nedan följer Darrins tillkännagivande:


"Hi everybody,

I am currently not restocking parts and regulators when I sell out. Those of you who have visited my website recently would have noticed that there is a lot less shown on the website, especially regulators.


I am back doing full time electrical contracting again, which means the eShop is done after hours.

This is obviously not ideal for you, the customers, or for my family.


There are a number of reasons for me going back "on the tools", some personal, some because of the unstable economy and not knowing what will happen with Brexit. As you know the HuMa regulators come from the Netherlands (EU), which means my wholesale prices depend on the Pound:Euro exchange rate. The pound has weakened considerably since we voted to leave (was around £1:1.45-50 Euro when I first started selling HuMa regulators, now it is closer to 1:1. I chose to absorb the loss as much as possible, rather than increase my retail prices as the pound weakened.


I also don't know what will happen if we get a no/bad deal with the EU, which would inevitably mean there are further currency fluctuations, possible import duties and customs admin fees to pay on imports. This would mean increasing the prices of regulators, which would put them out of reach for a lot of people. There are a few other reasons regarding suppliers, bank charges, postage price increases etc.


I have reduced the prices of a lot of parts and regulators on my website to clear my stock, so get it while you can. HuMa sells regulators directly via their website, so you can still buy them, just not from me (apart from the few I have left).


I also want to take this opportunity to thank you all for your support and custom over the years, it is very much appreciated. Unfortunately I can't be in two places at once and I have to choose the option that is best for my family.

 

I will keep the YouTube and Vimeo channels going so that you have some resources to help you find and fix a load of problems in the future.


Merry Christmas"

Av Johnny Ottosson - 1 december 2019 17:00


En kall dag..


 

En bister vinterdag kan ändå bjuda på underhållande skytte.


Idag blev det en vacker dag men ack så kall med ett par minusgrader, något som vi här på västkusten inte har upplevt på mycket länge. Dock så fungerade niohundran helt utmärkt och kunde leverera vettiga träffbilder även när jag sköt 45 skott och därmed passerade de första 30 skotten, där jag vet att vapnet går som jämnast.


 

En kall dag gör att maan tenderar till att inte sitta ute längre än nödvändigt.


På grund av en fastfrusen målhållare så fick jag nöja mig med att skjuta över 12 meter. Egentligen så spelar det ingen större roll då jag ändå inte hade tänkt att ta mig till någon annan skjutplats på grund av den råa kylan. Sålunda så blev det till att skjuta undan ganska raskt..


 

Resultatet av 9 stycken 5-skottsgrupper blev ett genomsnitt på 7 mm.


Utfallet av dagen blev ett vettigt genomsnitt givet antalet skott och det bistra vädret. En anledning till resultatet var en mycket irriterande flyer som gav en grupp 13 mm, vilket den bästa gruppen på 4 mm inte kunde kompensera. I princip alla grupper gav 6 mm, undantaget ovan nämna samt en grupp på 10 mm.

Det ska bli väldigt spännande att pröva modellen på lite längre avstånd, ut till 30 meter - då detta är ett rimligt längsta avstånd för ett licensfritt vapen. Skulle vapnet även klara "halva-lika-regeln" också ut till 40 meter så hade jag blivit mycket imponerad, det handlar ju ändå om ett PCP för 2500 kr - vilket är småpotatis för ett nytt PCP.


   

En laseravståndsmätare är ett mycket användbart hjälpmedel.

Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se