Airpang

Alla inlägg under maj 2012

Av Johnny Ottosson - 27 maj 2012 17:00


Mörka moln på himlen


På Airgun så diskuterar man idag mors dag och vilken ostsmörgås som är nyttigast, på Luftvapen Info så handlar dagens toppämnen om Supersport Tactical och huruvida det är en god idé att köpa från Sportwaffen-Schneider. Något som däremot inte diskuteras men som är betydligt viktigare är följande utfall i Kammarrätten Göteborg:


Målnummer: 7953-11 dag för dom 23 april 2012

Vad är då detta? Jo, en vapenägare överklagade ett beslut av Tillståndsenheten Göteborg över dess tolkning av behovskraven för att inneha ett tävlingsvapen på Målskytte. Kammarrätten har nu funnit att Tillståndsenhetens tolkning av frågan är den korrekta och vapenägarens yrkanden avslogs därmed.

Tidigare så har det varit så att om man uppfyller sedvanliga krav för innehav mot Målskytte så har sökanden utan större problem fått inneha "några stycken" vapen för sin tävlingsform, outtalad praxis har då varit 3 stycken. Ett vapen för tävling, ett för träning och ett för utveckling. Alternativt olika kalibrar, riktmedel etc för grenar/moment inom den aktuella tävlingsformen. Detta har inte ifrågasatts men om sökanden anser sig ha behov av fler vapen så har denne fått motivera detta och kraven på motivering har ökat i takt med antalet vapnen, invägt då dessutom dess vapentyp. 

Tillståndsenheten i Göteborg har dock haft en helt annan tolkning, de tillåter ETT vapen utan problem men alla efterföljande vapen måste motiveras med stigande motivationskrav i takt med antalet vapen. En vapenägare ifrågasatte då detta men fick, som sagt, korgen av kammarrätten.

Nu har denna dom blivit prejuridicerande.

Detta påverkar i allra högsta grad vårt skytte inom HFT/FT då man i praktiken bara är "garanterad" en enda licens. Önskar man fler licenser så gäller det att ens tävlingsmeriter med det tidigare vapnet är så omfattande och så framstående att handläggaren vill dela ut ytterligare en licens. 

Vi ser alltså ett scenario då sökanden efter ett halvår med ett licensfritt vapen i klubbens regi har möjlighet att få ut ett intyg för ETT styck vapen mot licens. Därefter så får denne tävla ett oklart antal tävlingar och prestera någon form av resultat, även här oklart var ribban ligger. Först därefter så är ännu en licens möjlig.

Den direkta konsekensen av detta är ju att klassen Fjäder FP kommer att få ännu mer stryk. En inte alltför avancerad gissning är ju att den som bara kan få ut EN enda licens sannolikt lägger denna på ett PCP. Detta både av praktiska och rent ekonomiska skäl, med bara EN licens möjlig (om någon) så kommer troligtvis få personer att exempelvis spendera denna på en ostrypt 177 fjäderbössa.

Nästa problem är att Tillståndsenheterna kan skruva åt kraven succesivt utan att lagen i sig självt är förändrad, detta igenom det tolkningsutrymme för lagens tillämpning som den ju avgivna domen medger. Man har alltså indirekt fått grönt ljus för krav som att sökanden exempelvis måste ha erövrat minst 3 pokaler under minst två säsonger i rad för att få ut en andralicens etc. Kort sagt - man kan kräva precis vad man själv begär, med Kammarrättens goda minne.

Nu är det kanske inte främst luftvapenskyttar som man "är ute efter" utan främst legala ägare till fullautovapen samt enhandsvapen som revolvrar och automatpistoler. Dessa vapen måste ju förnyas vart femte år och då passar man naturligtvis på att succesivt öka kraven på antalet tävlingar och vilka placeringar som skytten har presterat sedan den förra förnyelsen. Har man då inte varit tillräckligt aktiv eller tillräckligt duktig skytt så får man så snällt lämna in sitt vapen och pyssla med annat.

Som vi kan se här så är det inte bara den förändrade lagstiftningen som vi måste se upp med, även prejuridicerande domar och förändrad praxis kan ge stora skadeverkningar för vår hobby. Bortsett ifrån detta så är diskussionen om kaliberknutna licenskrav ännu inte skrinlagd, RPS önskar fortfarande få alla kalibrar över .180 tillståndsbelagda helt oavsett anslagsenergi, detta för att få bort oorganiserade Airsoftspelare samt skenstrypta highpowervapen.

Våra grannländer, Norge, Danmark och eventuellt snart även Finland har eller är på väg att drabbas av detta. Där släpper man 177 fri men kräver licens av alla övriga kalibrar, oavsett effekt. I Sverige så skulle man sannolikt behålla den aktuella gränsen men komplettera med krav om licens för de grövre kalibrarna. Ett mer externt hot är EU som önskar få en gemensam effektnivå på tillståndsfria luftvapen inom unionen. En inte alltför avancerad gissning om var den effektnivån hamnar är troligtvis 7.50 joule. Detta är en nivå som redan finns i flertalet länder och som innebär att de organiserade tavelskyttarna klarar sig undan enär deras vapen av konstruktiva skäl ligger klart under.

Hur det går med detta får vi se nästa år då EU handvapendirektiv ska börja implementeras i unionen.

Så, diskutera gärna mellanmål, högtidsdagar, bra handlare och spanska luftvapen men bli för denna skull inte hemmablind för utveckligen i omgivningen. Ingen är road av att bli överraskad med byxorna nere..

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 27 maj 2012 10:00


En full fyllning på varierande avstånd...


Under fredag kväll så gick jag ut på altanen i den vackra, vindstilla och fortfarande sommarvärma kvällen för att skjuta en komplett fyllning från min CZ200T på lite varierande avstånd. Jag började med tavlan längst bort och sedan sköt jag på allt närmare avstånd i takt med att trycket i tuben föll. Ammunitionen var JSB RS och alla skjuta skott finns redovisade på tavlorna, totalt 4 tavlor med 25 skott vardera. Intervallet var 135-70 Bar. Avståndet är uppmätt med 50 meter måttband och jag sköt ifrån en bipod på ett stadigt bord.


  Fyrtio meter

Att skjuta fyrtio meter känns som den längsta gränsen för garanterat vettig praktisk precision hos 10J/177. Som synes så blir träffbilderna mer öppna och spretigare, trots vindstilla väder. Jag har justerat upp siktet på känn för att centrera träffbilderna så mycket som möjligt inom den svarta zonen, därav en lite låg träff på den första träffbilden.


Trettiofem meter

På trettiofem meter så känns det mycket stabilare att skjuta, det är märkvärdigt hur mycket bara fem meter påverkar på dessa avstånd med ett sådant vapen. Fortfarande ett par lite spretiga träffbilder men ändå klart mer samlat. Det känns också betydligt enklare att skjuta på detta avstånd.


Trettio meter

Vid trettio meter så är man mer hemma i komfortzonen för ett vapen med den här prestandan. Nu börjar enhålsträffbilder dyka upp och det är mer roligt än nervöst att skjuta, risken att få en flyer som förstör en träffbild känns avsevärt mindre. Mittenträffbilden råkade bli något bättre än vad de normalt blir på 30 meter.


Tjugofem meter    

Standardavståndet för bänkskytte med luftvapen, alltså 25 meter, känns hur bekvämt som helst. Här blev det två bra träffbilder, två mediokra som inte var enhålsträffbilder och en förhållandevis riktigt dålig med ett spillskott och en onödigt avlång form.

ANNONS
Av Johnny Ottosson - 26 maj 2012 23:00


Kanske något för fler...?


Med kortad 35 cm lång pipa, totallängd 70 cm - 200 mps med 18.10 gn JSB ger 24 jouleNotera ändan på pipan som är en integrerad ljuddämpare och en mycket effektiv sådan, längden till trots..


Med 190 Bar så levererar den 4 magasin (40 skott) inom 20 fps spridning med CZs sedvanliga precision...  

Av Johnny Ottosson - 26 maj 2012 10:00


Rätt diaboler gör rätt jobb...


  Felfria diaboler och vindstilla väder skapar träffbilder därefter...


Inspirerad av en forumstråd om träffbildens påverkan av kantstötta diaboler så bestämde jag mig för att nogsamt utvälja perfekt felfria diaboler för att denna underbara, varma och helt vindstilla kväll pröva lyckan över 50 meter med min Elite.

Idag så var det trettio skott och målsättningen var att peta in samtliga inom ytan av den avritade enkronan. Som synes så gick detta i princip ganska bra, ett och ett halvt slängskott hamnade strax utanför. Samtliga skott skjutna med Defiant Exterminator. Just repeterbarheten är, som jag ser saken, en av de stora styrkorna med just Elite.

Av Johnny Ottosson - 25 maj 2012 22:00


Mixade kommentarer


Idag har jag fått många kommentarer och frågor så jag tänkte att jag samlar ihop dem under ett enda inlägg istället. 


Handpumpa CZ200T?

Är detta rimligt, förutsatt att vapnet verkligen går som max 10J? Ja, just CZ200T är en av mycket få PCP som jag skulle kunna tänka mig att handpumpa. Anledningen till detta är att modellen har en liten tub (122 cc) samtidigt som den använder ett lågt systemtryck (intervall 130-70 Bar) och dessutom ger många skott (runt 100 st) på en fyllning. På grund av lågt maxtryck (130 Bar) så är den inte tung att pumpa, den lilla tuben gör att pumpandet går fort i tid räknat och det stora antalet skott på fyllningen betyder att man kan skjuta länge mellan pumpningarna. En nackdel är emellertid att modellen har tub av stål, vilket alltid är en nackdel. Tuben måste därför inspekteras regelbundet och ersättas efter några års tjänst. Att man måste skruva av tuben för att fylla är störande vid 16J och uppåt men inget som man retar sig på vid 6-10J.

Använder Air Arms pipor från CZ?

Ja, den första serien av EV-vapen hade pipor från CZ och detta var exakt samma pipor som gick till CZ200-serien. Exakt varför man gjorde detta, vet jag inte. En teori är att man inte fick fram tillräckligt bra LW-pipor då LW hade lite problem i sin produktion vid denna tidpunkt men en annan teori är att man helt enkelt tyckte att CZs pipor var bättre än LW men att man kom ihop sig om prisläget varpå AA bytte till LW. Vilket som är sant, om något, av ovanstående vet jag inte. Theoben använder numera endast LW, detta enligt Ben Taylors utsaga när jag skjutsade honom till flyget efter luftvapenmässan 2011.

Bra avstånd att skjuta CZ200T samt skytte på bakgården?

Liksom de flesta andra 177/10J-vapen så fungerar CZ200T bäst mellan 15-35 meter, för kort avstånd blir lätt tråkigt och längre än 35 meter ger ofta otillfredsställande resultat för den praktiska precisionen om inte absolut perfekta yttre förhållanden råder. Om vi sedan tänker att en liten tomt är på 1000 kvm så blir detta en kvadrat med 33 x 33 meter varpå det är möjligt, men långt ifrån automatiskt tillgängligt, att skapa en 25 meter skjutbana. Om vi däremot ska ha en 50 meter skjutbana på en kvadratisk tomt så kräver detta 50 x 50 meter vilket blir 2500 kvm, en klart större och inte lika vanlig tomt. Ett PCP på full effekt med kaliber 22 eller 25 vill jag åtminstonde ha just 50 meter för och detta eftersom det lätt blir tråkigt på kortare avstånd som 25-30 meter. Därtill så klarar ju de licensfria vapnen av dessa kortare avstånd minst lika bra, åtminstonde när det är vindstilla.

Ljudnivån?

Ett PCP med 177/10J låter klart mer än motsvarande fjädervapen om det inte är försett med shroud. Dock så handlar det ändå om relativt måttliga skottljud och dessa vapen fungerar ändå ofta perfekt även på lite trängre trädgårdstomter. Om man ändå tycker att ljudnivån är för hög så kan man antingen reducera effekten ytterligare, kanske nedåt 6-7J eller ordna någon form av ljudämpning. En smidig lösning då är att montera en airstripper som sänder överskottsluften åt sidorna istället för i en kon snett framåt från mynningen. Därfter placerar man mynningen inuti exempelvis en kort stump dräneringsrör eller liknande. Ljudreduceringen blir faktiskt förbluffande effektiv. Betänk också att om du tycker det låter mycket när du skjuter så låter det alltid betydligt mindre en bit bort. Be någon annan skjuta medan du lyssnar av skottljudet ifrån den position där en ofrivillig åhörare kan tänkas återfinnas, då är det lättare att verkligen avgöra vad som är störande mycket eller inte. Vapen med kaliber 177 och måttlig effekt har ju den obestridliga fördelen av att den lilla diabolen ger ett måttligt flyktljud och ett betydligt mindre anslagsläte än de grövre kaliberarna när de har mera effekt. Slutligen så finns det ett talesätt som säger att den som inte syns inte heller låter. Alltså om någon ser att du skjuter så kommer denne automatiskt, medvetet eller omedvetet, notera att du väsnas. De flesta människor sätter skytte i samband med oljud så om man ser någon som skjuter så brukar man också påstå att oväsen äger rum, alldeles precis som så faktiskt är fallet eller inte. Det kan alltså löna sig att vara lite diskret...

Av Johnny Ottosson - 25 maj 2012 10:00


Träffbilder över 30 meter


  Trots lite växlande vind så går det bra att skjuta 10J även på 30 meter..


Det brukar sägas att den bortre gränsen för vart man kan använda ett vapen på 10J är 30 meter och detta tycker jag stämmer ganska bra som gammal tumregel räknat. På detta avstånd så kan man i allmänhet samla träffbilderna inom ytan av en enkrona och detta räcker för de flesta praktiska behov.


Avståndet är tillräckligt kort för att tillåta anständiga träffar även i måttlig (notera, måttlig) vind och de flesta trädgårdstomter erbjuder i de flesta fall ändå inte längre distanser än så. Överlag så är det både vilsamt och mycket rekreativt att skjuta PCP med så måttlig prestanda som 10J/.177. 


En vacker vårkväll då man kan skjuta i lugn och ro... 


Precis som på tavlan högst upp så använde jag även här JSB Exact 8.44 gn:


Duger men det går att få bättre... 


Efter att ha skjutit dessa JSB Exact 8.44 så växlade jag över till favoritammunitionen för min CZ200 - JSB RS:


   Då blir det ytterligare lite bättre, lätt vind åt vänster..


Så visst kan man ha mycket skjutglädje även ifrån ett PCP på bara 10J och det är ingen slump att Air Arms valde samma CZ pipor när de började med Ev-serien. CZ200T är en oerhört välskjutande PCP modell till budgetpris.

Av Johnny Ottosson - 24 maj 2012 23:00


En härlig dag..


Måltavlan 30 meter bort, precis framför mynningen..


Idag så kom den alltid lika trivsamme KJ in på jobbet i ett ärende och han hade naturligtvis tagit med sig lite luftvapen samtidigt, denna gång två luftpistoler. Den ena var en Zoraki med lång pipa och den andra var en kärleksfullt renoverad Stiga Zenith. Jag har alltid gillat KJs renoveringar eftersom han har förmågan att bevara patinan och känslan av vapnens själ i sitt arbete. De renoveras aldrig upp till nyskick utan bara till en trivsamt patinerad nivå.


Efter detta så begav jag mig hem och på kvällen så fyllde jag på ordentligt med bilder i Instagram, två exempel på dessa bilder medföljer detta inlägg. Samtidigt så passade jag på att skjuta några tavlor över 30 meter med JSB RS och utfallet var verkligen inte att klaga över, detta var en sådan kväll då allt gick precis som man önskade.


CZ200T är giftig ut till 30-35 meter, där är precisionen ren kuslig om det bara är vindstilla..   

Av Johnny Ottosson - 24 maj 2012 10:00


Att göra liten kortare...


Här har vi ett spännande tillbehör till CZ200..


Bullpup är något som har blivit lite av ett mode och i synnerhet så på andra sidan Atlanten. Mycket av denna popularisering kan vi tacka Edgun för, vars modeller har presenterat bullpup som koncept för den breda massan.


    Här monterat på en standard CZ200, med AA magasinsystem och utan stock..


Själva modifieringen av CZ200 är reversibel, det är alltså ingen modifiering som inte går att bygga tillbaka till original. Alla delar monteras på med vanliga handverktyg och det krävs ingen maskinell bearbetning.


Övriga delar som kävs, bilden visar en Mk II version med förbättrat länkage och ny avtryckare


När sedan hela vapnet är ihopmonterat så blir resultatet som följer;


Slutresultatet  

Presentation


Välkommen till bloggen om Luftgevär. Detta är portalen till luftvapenvärlden i Sverige. Här finns alla nyheter om luftvapen samt länkar så att man kan gå vidare till alla sidor i Sverige som intresserar luftvapenentusiaster.

Fråga mig

863 besvarade frågor

Omröstning

Är Airpang en meningsfull del av din luftvapenhobby som tillför dig nytta?
 Ja, oundgänglig
 Ja, bra och nyttig
 Tja, kul men inte mer
 Nej, slöläser bara ibland
 Nej, kommer aldrig mer att besöka

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

Besöksstatistik

AirPang Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se